Zuiderend

Wat ook een begin kan zijn

Een comité van dichters en poëziekenners heeft Lieke Marsman gekozen tot de nieuwe Dichter des Vaderlands. Zij kreeg die titel vanwege haar ”eigen toon, poëtische kracht en aansprekende strijdvaardigheid”. Die wil ze tonen in het maatschappelijk debat, zegt ze in NRC, één van de partners achter het dichtersinitiatief. Marsman, die lijdt aan kraakbeenkanker, wil de stem zijn van het dorre hout: ”Het is een tijd van ziekte, en zieke en zwakke mensen zijn het afgelopen jaar nagenoeg afgeschreven, als dor hout.”

De term dor hout is vanaf april vorig jaar in de aandacht gekomen door een column van Marianne Zwagerman. Het is in feite een uitrekken van de betekenis die het al had – dood hout – want volgens Van Dale is het nu ook een metafoor, onder meer voor kunstenaars die niet meer creatief en werknemers die niet langer productief zijn.
Zwagerman zorgde voor ophef door het merendeel van de dodelijke slachtoffers van corona te omschrijven als ‘dor hout’. Zij betoogde dat de aanpak van corona met als doel het ’sparen van dor hout’ ten koste gaat van de welvaart van onze kinderen. Daarmee zette ze de waarde van oude, veelal kwetsbare mensenlevens af tegen hun (economische) nut. Haar boodschap was en is dat je niet de hele economie kan opofferen om een paar oude mensen te redden. Want het virus was een oudemensenziekte, voor jonge mensen was het geen bedreiging. Ze twitterde in april al: het dorre hout wordt gekapt, misschien een paar maanden eerder dan zonder virus. Moet iedereen die nog in de bloei van zijn leven zit daar alles voor opofferen?

Kwestie van kosten-batenanalyse, lijkt het.
Hoe wrang en cynisch is deze stellingname. En onbegrijpelijk omdat zonder gêne de maatschappelijke solidariteit, toch een element van beschaving, in feite wordt afgeschoten. Voor mij een voorbeeld van wegebbende cohesie in de samenleving. Individueel gewin gaat boven barmhartigheid en zorg voor de naaste. Wat jouw ontplooing in de weg zit moet maar sneuvelen.

Begin januari hebben Ans en ik een coronabesmetting opgelopen, hoe voorzichtig we vanaf de uitbraak van de pandemie ook zijn geweest. Eerst testte ik positief en moest thuis gekomen uit Zuid-Limburg meteen in isolatie. Een vervreemdende ervaring om volledig afgezonderd in een kamertje in je eigen huis door te brengen. Ans was tegelijkertijd in quarantaine en moest zich na een week opnieuw laten testen. Zij bleek toen ook positief en vanf dat moment waren we dus weer samen in ons huis, samen in isolatie. Mijn klachten bleven licht en na een dag of 12 kon ik vaststellen dat ik klachtenvrij was. Ans kreeg ernstiger klachten en een paar keer dreigde het op ziekenhuisopname te kunnen uitdraaien. Gelukkig bleek dat niet nodig en op dit moment is het grootste gevaar voor haar wel geweken.

Op deze wijze komen we als kwetsbare ouderen er goed vanaf. Met mij gaat het best weer goed al merk ik wel dat het virus wat heeft aangericht. Als ik een poosje actief ben geweest krijgt soms een tomeloze moeheid de overhand op mij. Dat is dan ook de enige nawee. Ans heeft een langere weg naar volledig herstel te gaan. Waarbij voor ons beiden geldt dat het niet uitgesloten is dat we niet weer op ons pre-coronaniveau zullen komen.

Omdat in de laatste jaren mijn kwetsbaarheid nogal is toegenomen, gaf de besmetting met Covid-19 een behoorlijke schrik. De kranten en andere media berichten regelmatig hoe desastreus dit virus kan uitpakken. Bij sommige mensen laat het virus een enorme ravage achter. Of het loopt fataal af. Recentelijk is een neef van mij aan corona overleden, hij werd slechts 54 jaar. Maar ook mensen van net in de 30 worstelen vele maanden met een ernstige nasleep van de besmetting.

Dan besef je de waarde van ieder mensenleven des te meer. Marianne Zwagerman meet die waarde met economische maatstaven. Maar als economie de norm aangeeft voor een levenswaardig leven, dan zou er voor onze Truus en vele anderen weinig perspectief zijn.

Het is terecht dat de dichteres Lieke Marsman tegen de diskwalificatie van wie oud en kwetsbaar is in verzet komt. Een andere dichter wijst op nog een andere manier hoe hiernaar te kijken. Ons wijzend op onze eigen kwetsbaarheid, op ’ons aller angst’. En op de kracht van die kwetsbaarheid, de zelfbewustheid van de tere krokus tegenover het harde beton. Kwetsbaarheid als kostbaar goed binnen eenieder en voor iedereen.

In de bundel uit 1992 met zijn laatste artikelen, uit de periode voor hij overleed aan een hersentumor, staat bij dit gedicht:

Dit gedicht van Okke Jager, uitgehouwen in een cilinder van graniet, zal op het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis Brinkgreven in Deventer aandacht vragen voor al die mensen die op de een of andere manier moeite hebben met het leven en met onze samenleving. Een teken gewonnen op weerbarstig materiaal om een ogenblik stil te staan bij mensen die met vallen en opstaan door de wereld gaan.

Kwetsbare mensen zijn van alle tijden….

HOE KOSTBAAR IS EEN KWETSBAAR MENS

Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?

De glasglans stemt de blazer mild.
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.

De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.

Okke Jager

En toen kreeg het virus mij toch te pakken. Op Nieuwjaarsdag zijn we om half 11 getest in Landgraaf. Reeds ’s avonds kwam de uitslag: Ans negatief en ik positief. Die middag hadden we nog een mooie wandeling gemaakt naar Schweiberg en dan door de glooiende weilanden terug. We zouden tot maandag blijven, maar dit bleek de afsluitende wandeling. Want in deze omstandigheden is het maar beter om thuis te zijn, je weet niet hoe het ziekteverloop zal zijn.

Zaterdagmorgen alles ingepakt. Terwijl we daarmee bezig waren belde de GGD Zeeland. Ze hadden het doorgekregen van de GGD LImburg en belden voor het bron- en contactonderzoek en om instructies te geven. Ik moest 10 dagen in isolatie en Ans 7 dagen in quarantaine. Met een lading instructies erbij hoe we dat moesten inrichten en dat er steeds van alles ontsmet moet worden.
Dus toen we in de loop van de zaterdagmiddag thuis waren en de auto leeg was, meteen ermee aan de slag gegaan. En dat viel voor de drommel niet mee. Want na 51 jaar huwelijk moesten we gescheiden van tafel en bed gaan leven. Ik woon nu boven op de achterkamer en mag er zondag pas uit komen mits ik dan 24 uur klachtenvrij ben. Ans woont beneden. Het is afschuwelijk. En noodzakelijk om te voorkomen dat ik Ans alsnog besmet. We mogen geen bezoek ontvangen en Ans mag geen boodschappen doen. Degene die dat voor ons doet moet alles buiten voor de deur zetten.

Ondertussen denken we terug aan die laatste dagen in Limburg toen we nog een paar mooie wandelingen hebben gemaakt. Het was steeds slecht weer met miezer en een koude wind – een liefhebber van wandelen in natuur en landschap laat zich er niet door weerhouden.

Schin op Geul: brug over de Geul en een eindje de helling op de Sint Mauritiuskerk

De ene dag reden we naar Schin op Geul voor de kribkesroute. Een mooie wandeling in het buitengebied langs de Geul naar kasteel Schaloen en Oud-Valkenburg met kasteel Genhoes. En onderweg meerdere kribkes gezien met opvallend vaak glas of plastic ervoor ter beveiliging tegen diefstal. Ja, zover kan de mensheid afzakken dat zelfs het kindje Jezus in zijn stal niet veilig is voor grijpgrage handen.

Kribke aan de voet van de Sint-Mauritiuskerk
Sint-Mauritiuskerk op de helling van het Geuldal steekt boven het dorp uit
Kribke langs de Geul
Poëzie langs de Geul

De plek

Je moet niet alleen, om de plek te bereiken,
thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken.
Er is niets te zien, en dat moet je zien
om alles bij het zeer oude te laten.

Er is hier. Er is tijd
om overmorgen iets te hebben achtergelaten.
Daar moet je vandaag voor zorgen.
Voor sterfelijkheid.

Herman de Coninck

Sint-Johannes de Doperkerk, Oud-Valkenburg
Kasteel Schaloen
Kasteel Genhoes
Verstild landschap

’s Anderendaags hebben we de auto bij het gesloten restaurant Buitenlust geparkeerd en een rondje via Cottessen gelopen. Door het Vijlenerbos weer terug. Prachtige verstilde uitzichten richting België waren de beloning. Bij Buitenlust was veel animo voor het uitgifteloket voor koffie en dergelijke, mee te nemen en niet op het terras op te drinken. Zoals zo vaak in deze coronatijd trok het gros van de mensen zich er niets van aan en was het gezellig druk op het terras.

Bij Boscafé ’t Hijgend Hert
Boskeetje ’t Vergulde Reetje

We reden ook nog even naar het geliefde Boscafé ’t Hijgend Hert. De toegang is met een lint afgezet. Achter het restaurant is een bouwkeet neergezet voor meeneemkoffie en versnaperingen. Opnieuw een gezellige drukte. We hebben het ook hier maar gelaten voor wat het was en veilig thuis een glas warme Glühwein genomen. 

De laatste wandeling in onze corona-onschuld maakten we op woensdag in het Malensbos, het oostelijke deel van het Vijlenerbos. Daar zijn grafheuvels te zien uit de Bronstijd, zo’n 2000-800 jaar v.Chr. Eén van de grafheuvels is deels opengewerkt met een mooi kunstwerk erbij. De andere grafheuvels liggen verstild in het bos.

Ontroerend kunstwerk bij de grafheuvel
Grafheuvel verderop in het Malensbos
Aan de rand van het Malensbos kijk je mooi uit over Wolfhaag met in de verte de Vaalserberg met de Boudewijnstoren bij het Drielandenpunt

Tenslotte op Nieuwjaarsdag nog de wandeling naar Schweiberg en terug door de weilanden in het dal van de Nutbron, op wat een paar uur later blijkt onze laatste dag in Limburg te zijn. 

In de weiden rond de Nutsbron wierpen we een laatste blik op Epen

Inmiddels ben ik een paar dagen in isolatie. Ik heb gelukkig milde klachten tot nu toe. Het is vreemd om zo in je eigen huis te moeten bivakkeren waarbij Ans en ik uit elkaars buurt moeten blijven. Als het goed gaat nog een week….

We zijn alweer een week in Hurpesch. In de afgelopen twee dagen was het voluit regenachtig, echt binnenzitweer dus. De andere dagen hadden ruim voldoende droge perioden om een wandeling te maken. Vooreerst over welgebaande wegen naar het dorp Mechelen in het Geuldal en de buurtschappen Helle, Kleeberg, Bommerig en Elzet op de westelijke helling van het Vijlenerbos. Daarnaast waren die dagen goed om uit te rusten.

Op weg naar de bosrand

Vandaag was het hier goed en droog weer, prima wandelweer en het was intussen ook wel tijd geworden om het asfalt te verlaten en het bos in te trekken. Dat betekent over blubberpaadjes naar boven glibberen en aan de andere kant best steil naar beneden, wel over een solide pad, om veilig te landen in Bommerig. Was het plan om over de weg terug te gaan, kwam er even later aan de linkerkant een trapje in beeld dat naar het wandelpad langs de Geul leidt, het pad tussen Mechelen en Epen. Het blubberwandelen werd dus hervat en het was weer fijn om door het Geuldal te lopen, dat door de regen van de laatste dagen nogal drassig was geworden.
Ook worden löss en klei door de wandelaars tot dunne prut gelopen. Het zal voor ons de pret niet drukken, het is het kenmerk van dit krijtland. Dít is wandelen in het Heuvelland.

In het bos
Sporen van natuurgeweld
Epen op de andere helling van het Geuldal
Soms is het pad wat beter….
Vaak niet – drassig land betekent omlopen, want zo hoog zijn onze hoge schoenen niet
Baggeren bij de Geul
Devotie bij de Geul
Poëzie bij de Geul

MIJ, SCHAAP

Mij, schaap, overkomt niets dan wat de herder wil,
wat het gras wil, de lucht,
wat de dam en de groene overkant.

En ik tors mijn wol mee of het verlies van wol,
en ik kijk vol overgave uit mijn
vochtige ogen. Ik ben gelukkig met wat ik heb.

De tijd verstrijkt als gras, door mij,
en elk verzet is hol. De bomen ruisen zinneloos.

MARK BOOG

Gisteren zijn we weer aanbeland op wat inmiddels ons favoriete plekje in deze tijd van het jaar is. Op de helling van het Geuldal in Zuid-Limburg, in de buurtschap Hurpesch tussen Mechelen en Epen, waar we ook in deze coronatijd voldoende afgezonderd kunnen doorbrengen. Het worden weer een ruime twee weken met wandelen door de bossen en het heuvellandschap. En ook onze rust nemen.

Aan de voorzijde zicht op Epen

Want we hebben een woelige tijd achter de rug. En dan doel ik niet alleen op het corinavirus dat het leven al zolang in ernstige mate belemmert. De vrijwillige quarantaine duurt nu al zo’n tien maanden en het einde is nog niet in zicht. Tien maanden in en om het huis blijven, zonder veel bezoek over en weer, geen orgelconcerten of andere muziekuitvoeringen, steeds afstand houden tot je medemens en sinds kort je gezicht verbergen achter een masker. In sociaal en cultureel opzicht een karig bestaan. Met steeds die dreiging van toch besmet te raken. Dat aanhoudende hoge aantal dagelijkse besmettingen van 12000 op dit moment geeft mij zorgen: eens loop je bij dergelijke aantallen een besmet iemand tegen het lijf, omdat je even niet oplette of iets dergelijks. Los van deze narigheid ben ik de laatste tijd wat aan het kwakkelen geweest en kwam er niet veel uit mijn handen. Het gaat nu weer beter en ik hoop hier door rust en ontspanning verder op te knappen. Verder waren er zorgen om schoonzus Truus, waarover ik eerder al op dit weblog geschreven heb. Daar is gelukkig de grootste spanning wat afgenomen, al blijft ze enorm kwetsbaar en broos.

Aan de achterzijde Mechelen

Gisteren was ik jarig, mijn 74e dus. We hebben die dag gebruikt om hierheen te rijden, dus ‘vieren’ was er niet direct bij. Daar was het ook de dag niet naar, omdat aan het eind van de ochtend de uitvaart was van onze schoonzoon Arjan Hamberg. Hij werd slechts 50 jaar. We mochten er niet bij zijn; de relatie is al vele jaren geleden verbroken geworden. Ik had dus ook niet echt een ‘verjaardagsgevoel’. Onze dochter is nu weduwe en achtergebleven met twee alweer grote jongens. Een vreemd gevoel dat maar moeilijk wil landen. Die afstandelijkheid went nog veel minder dan die wegens het coronavirus. Nooit dus.

Vandaag de eerste wandeling gemaakt door de heuvels achter het vakantieverblijf. Genoten van het uitzicht over een zonbeschenen Geuldal. Dat deed goed. Ik sluit dit bericht af met een kerstgroet aan de lezers van dit weblog. We hopen met iedereen op een spoedige beteugeling van het coronavirus en dat we daarmee onze vrijheid terug krijgen. En de gezondheid behouden.

Kerst aan de Dinkel 2016

Diep in mij koester ik een licht,
een onuitwisbaar vergezicht,
dat steeds weer mijn verlangen voedt
en mij de morgen open doet.


Sytze de Vries
Uit: De mens en het Kind

Na al die maanden grotendeels thuis, in huis of in de tuin doorgebracht, als veilige plek in de coronapandemie die hevig is en nog lang gaat duren, als er dan een dierbare oom is overleden, 95 jaar oud waarbij je het idee had dat hij er altijd wel zal zijn, als er spanning is om medische controles en onderzoeken, als er zorgen zijn om zus en schoonzoon – dan wil je ineens maar naar buiten. Adem halen in de frisse wind, de horizon zien, de wijde lucht, ruimte. En als er dan windkracht 6 staat ga je naar de zee waar dat alles voorhanden is.

Reddingstation Westkapelle met de reddingboot

Zo kwamen we vanmiddag bij Westkapelle om te wandelen over de hoge duinen bij het reddingstation van de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Dat is een particuliere stichting voor het verlenen van hulp aan in nood verkerende mensen en schepen langs de Nederlandse kust. We komen er vaker, waarbij de deuren van het station altijd gesloten zijn. Vanmiddag echter niet en het was mooi om een blik te kunnen werpen op de reddingboot. Die van Westkapelle heet Uly, is 11 meter lang en is in 2003 geschonken door de Pronto stichting van de heer F.J. Plesman. De reddingboot heet naar zijn overleden echtgenote, mevrouw Uly Plesman-Vogel. Ik vind het wel een klein bootje, dat toch wel voor zijn taak berekend zal zijn.

Reddingstation Westkapelle

Daarna vol in de wind over de duinen naar de trap en beneden over de strandweg terug naar het reddingstation. De harde wind, de hoge golven tot wel 2 meter die een enorme branding veroorzaakten, de dreigende luchten met op zee oplichtende plekken door een even doorbrekende zon, het was heerlijk om zo uit te waaien.

Er was ook nog scheepvaart. Een kleine tanker voer deinend en met opspuitend water bij de boeg de Westerschelde uit. Een prachtig gezicht en ik had dus mijn camera niet voor niets meegenomen.

De Ardea nietig op de Westerschelde

Thuis zag ik op de foto’s dat de naam van het schip Ardea was. Inzoomend op de achterkant viel mijn oog op de vermelding van de thuishaven: Dordrecht. Dat deed mij goed, die stad was meer dan 60 jaar mijn thuishaven en ook Ans heeft er lang met mij gewoond.

De Ardea met windkracht 6 naar open zee, in de monding van de Westerschelde ter hoogte van Westkapelle

Vanwege dat Dordtse lijntje vind ik het leuk de gegevens van het schip ter vermelden, dat volgens de website MarineTraffic vanmiddag  op weg ging van Antwerpen naar Gunness aan de Trent, een zijrivier van de Humber in Midden Engeland:
Ardea, bouwjaar 2000, olie- en chemicaliëntanker, lengte 90m, breedte 12m, diepgang 4m, draagvermogen 2819 ton DWT, thuishaven Dordrecht.

Ik wens het een behouden vaart op de woelige zee.
En wij zijn opgefrist en uitgewaaid weer in onze veilige quarantainehaven.

We waren met vier kinderen, thuis in Dordrecht, ik was de oudste en Marien was mijn jongste broer, geboren op 15 oktober 1955. Toen hij ongeveer 1 jaar was begonnen er epileptische aanvallen. Het duurde een aantal jaren voor de doktoren erin slaagden met medicijnen de aanvallen te onderdrukken. Het kwaad was toen al wel geschied. De verstandelijke ontwikkeling van Marien was verstoord en ging niet verder dan het niveau van een zesjarige. Hij kon een beetje lezen en ook wel schrijven. Voor die vaardigheden had hij veel te danken aan zijn onderwijzer op de school voor Bijzonder Lager Onderwijs, meester Six Dijkstra, en ook aan zijn vrouw.

Ventje

Maar ondanks zijn verstandelijke beperkingen was hij ook een denker die met vragen en opmerkingen verrassend wijs uit de hoek kon komen. Daarnaast was hij vaak heel opgewekt en had een groot gevoel voor humor, altijd wel te porren voor een geintje. We hebben wat afgelachen samen. 

Ik was zijn grote broer aan wie hij zich spiegelde. Maar waaraan hij ook afmat dat er voor hem veel niet mogelijk was. Daar had hij het regelmatig moeilijk mee; hij besefte zijn beperkingen. Geen brommer op je 16e, niet de mogelijkheid om vanaf je 18e rijles te nemen en een rijbewijs te halen, zoveel andere dingen die voor zijn twee broers, zijn zus en zijn leeftijdgenoten wèl mogelijk waren. En toen kreeg ik verkering met Ans en hij voelde haarfijn aan dat zij me ‘mee zou nemen’, het huis uit, weg van hem. Hij liet dat ook merken, wilde op de bank steeds tussen ons in zitten en liet op allerlei manieren blijken dat hij er niet van gediend was. Maar dat is goed gekomen, niet in het minst doordat Ans wel wist hoe ze hiermee om moest gaan.

Marien beheert het receptieboek op onze bruiloft (nov 1969)

Marien en ik waren allebei muzikaal en hadden een gedeelde liefde voor het orgel. Samen gingen we van tijd tot tijd een middag naar Spiering om een lp uit te zoeken en daarna ijs of gebak eten in de lunchroom van bakkerij Vlot op het Bagijnhof. Ook voor andere aankopen wandelden we van het gezinsvervangend tehuis Huize Singelborgh waar hij woonde naar het centrum van Dordt met meestal een afsluiting bij bakkerij Vlot. 

Hij vond het fijn dat ik hem de eerste beginselen van het orgelspel bijbracht. Dat heeft hij later met echte orgelles verder ontwikkeld. En hij speelde marimba in het DSW-orkest dat later verder ging onder de naam Musica.

Hij was een doordouwer, die uiteindelijk toch een brommer kocht, waarmee hij in en buiten de stad zich onvervaard in het verkeer stortte, gelukkig steeds met een engel achterop die hem behoedde voor onheil. Verre reizen heeft hij gemaakt, zoals vakanties in Spanje en Zwitserland. Daar stuurde hij dan kaarten vandaan die vaak aankwamen, wat voor ons dan wel een wonder was gezien zijn onbeholpen handschrift. Soms kwamen ze niet aan…

Vent

Hoogtepunt was zijn reis naar Israël, samen met bewoners van gezinsvervangende tehuizen uit Dordrecht en omgeving. Marien was diepgelovig, onvoorwaardelijk.

Stevig gebouwd en sterk, daarmee goed toegerust voor het werk in plantenkassen en plantsoenendienst vanuit de Dienst Sociale Werkvoorziening van de gemeente Dordrecht en de latere voortzetting daarvan in het regionale Drechtwerk.

Twee broers betrapt

En toen werd hij ziek, eerst vage griepachtige klachten overgaand in ernstiger problemen met uiteindelijk uitval van organen. Het bleek een niet te genezen auto-immuunziekte die in 6 weken de sterke eik velde. Hij overleed op 7 juni 1998, 42 jaar oud.

Vandaag zou Marinus Willem Tempelaar 65 jaar zijn geworden. Zijn graf op de Essenhof in Dordrecht is inmiddels geruimd. Zijn nagedachtenis draag ik altijd in liefde met mij mee.

Gisteren was Truus jarig en ze werd 67 jaar. Truus is mijn schoonzus en ze woont in de Plataan, een intensieve zorglocatie van de Stichting Philadelphia Zorg aan de rand van Vierhouten bij Nunspeet. Bij de geboorte van Truus was haar levensverwachting laag. Het is dus heel bijzonder dat ze deze leeftijd heeft bereikt. Daarom reden Ans en ik gisteren graag naar Vierhouten om dit heugelijke feit met haar, de andere bewoners van haar groep en de leiding te ’vieren’. Hoewel Truus zelf geen enkel besef heeft van tijd, leeftijd en verjaardag. Voor ons was het opnieuw een bijzondere verjaardag, zoals we er al vele met Truus beleefd hebben, jaar op jaar méér bijzonder naarmate de teller oploopt.

Truus krijgt van Ans haar verjaardagstractatie: aardbeientaart.

Truus behoort tot de mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Zij heeft het syndroom van Down en een zeer laag verstandelijk niveau. Praten heeft zij bijvoorbeeld nooit gekund evenals bijna alles wat voor ons normale vaardigheden zijn.

Truus wordt al vele jaren liefdevol verzorgd door een zeer toegewijde groep zorgverleners, de begeleiders, door ons doorgaans aangeduid met ‘de leiding’. De Plataan is een woonlocatie op het terrein Halfweg bij Vierhouten waar meerdere groepen met diverse vormen van ernstige beperkingen verzorgd worden. 

Als het in de media over ’de zorg’ gaat wordt vaak vooral gedacht aan de puur medische zorg. Maar er is ook een vorm van zorg die nauwelijks in beeld komt, buiten het brandpunt van nieuws en aandacht blijft, zoals hier bij Truus in de eindeloze bossen van de Veluwe. En ook hier is strijd geleverd tegen de pandemie, om de meest kwetsbare en hulpbehoevende mensen in onze samenleving te behoeden voor besmetting, ziekte en dood.

De jarige

Een paar dagen geleden heeft Erik, één van de verzorgers van Truus, een filmpje laten opnemen waarin hij samen met haar iets wil laten zien van het werk dat hij doet. En wij als familie zijn natuurlijk trots dat onze Truus op deze leeftijd nog in een filmpje op YouTube acteert, voor de hele wereld zichtbaar op internet. Zonder het te beseffen laat ze daarmee zien hoe er voor haar en voor de vele andere mensen met een beperking dag en nacht met hart en ziel gezorgd wordt.

Juist om deze ’performance’ van haar was het dit keer een heel bijzondere verjaardag.

Twee zussen
(2019)

De zomer loopt geleidelijk op zijn eind. Het wordt vroeger donker en de temperatuur glijdt naar een lager niveau. Het kan in september dan nog wel eens goed warm zijn, voorlopig ervaar ik het naderen van de herfst.

Het was een bijzondere zomer. Allereerst natuurlijk vanaf begin maart de coronapandemie met de opgelegde beperkingen. Die wij goed naleefden wegens het behoren tot de kwetsbare groep. Daarnaast werd Ans vanaf december steeds zwakker en zieker tot eind juli een operatie daarin een keer ten goede bracht. En ik onderging in mei en juni een pittige behandeling van mijn hoofd om een nieuwe huid te laten ontstaan die vrij van huidkanker is of zou moeten zijn.

In al die maanden van thuisquarantaine met stilte en isolement en een beetje eenzaamheid waren we heel blij met de tuin. In het voorjaar schreef ik al over de grotere aandacht die we eraan konden besteden nu we thuis moesten blijven. Dat heeft zich heel de zomer door uitbetaald in de vorm van veel mooie bloemen en vruchten. Ans weet wel hoe ze dat voor elkaar moet krijgen. En ik heb als chef van het gras ook mijn best gedaan en het kleine gazon kreeg ten lange leste dan ook de allure van een biljartlaken.

Van al dat troostende schoons tijdens ons pittige voorjaar en dito zomer neem ik in deze bijdrage een selectie op. 
Als een kleine bloemlezing.

Oase in coronatijd
Fuchsia
De uitbundig bloeiende klimroos
Petunia en bloeiende Hosta in potten bij de voordeur
Roos

Inmiddels gaat het ons beter. Het herstel van ingreep en behandeling zet door. Wel blijven we veel thuis omdat het coronavirus nog steeds niet bedwongen is en we ons vaak niet veilig voelen op drukke plaatsen. En die zijn er teveel onder de huidige omstandigheden.
Maar plannen om iets te ondernemen zijn er inmiddels weer. 

Een groepsreis naar Rome is inspannend. Een week lang zwierven we met de groep door de stad, geleid door een voortreffelijke gids. Midden in de week zat er ook nog een busreis naar Pompeï in het programma.
Naast inspannend was het ook een gezellige reis met leden van de kerkelijke gemeenten De Bron in Dordrecht en De Wijnstok in Dubbeldam. De reisleider was onze wijkpredikant ds. Ben Heijting.
Vol indrukken over het veelkleurige, veelvormige roomse leven dat in vele eeuwen een belangrijk stempel op die grote en drukke stad heeft gezet, kwamen we thuis. Dat was in juni 2008. 

Rome, bij de Trevifontein

Voor juli stond de gebruikelijke trektocht met de caravan op het programma. Vanwege een mee te vieren 50-jarig huwelijksfeest hadden we besloten om in Nederland te blijven. Bovendien hadden we al een intensief portie buitenland gehad. We kwamen terecht op camping ’t Meulenbrugge bij Vorden in de Achterhoek, een boerderijcamping met grote plaatsen en veel rust. En daarna zouden we wel zien.

Op camping ’t Meulenbrugge

Eerst maar eens in de buurt rondkijken. Vanaf de camping hadden we zicht op een mooie kerktoren en als kerk- en orgelliefhebber wilde ik daar wel eens kijken. Dat bleek anders te liggen. Het gebouw was sinds 1999 niet meer in gebruik als kerk, het is een museum. Wel passend: een Museum voor Heiligenbeelden. Door de toen al gaande zijnde kerksluitingen werden steeds meer heiligenbeelden overtollig. Of overbodig, dat weet ik niet precies, misschien geldt dat niet voor heiligen. Vernietigen doe je niet zo gauw en er kwam een museum voor, in de leegstaande Kerk op de Kranenburg.

De kerk heet de Antoniuskerk en is ontworpen door de befaamde architect Pierre Cuypers (1827-1921), de man die naast heel veel kerken het Rijksmuseum en het Centraal Station van Amsterdam heeft ontworpen. De kerk dateert uit 1856 en is in neogotische stijl gebouwd. Bijzonder is dat Pierre Cuypers ook de kas van het orgel ontworpen heeft, in dezelfde stijl.
Wij erheen en we troffen een kerkruimte vol met beelden, of we weer even in Rome waren, met zelfs voor een destijds stevige protestant als ik bekende beelden. Franciscus en Clara van Assisi, Antonius van Padua en Ignatius de Loyola, Theresa van Avila – de grote jongens en meisjes, zeg maar. En Moeder Maria natuurlijk, in meerdere gedaanten, al dan niet met kind. Daarnaast veel meer beelden en ook kerkelijke voorwerpen als crusifixen, wierookvaatjes en kandelaren.
En ergens daartussen een wat onooglijk uitziend mannetje, met halflange grijze haren. Ik zag hem maar ging aan hem voorbij, zonder een foto te maken.

Heel interessant en ook wel mooi allemaal, ook voor doorgewinterde protestanten. Je voelde als je er tussendoor liep ook wel devotie, die beelden verbeeldden ook wat, geloofsijver, geloofstrouw, overgave. Dat bestaat ook wel in het protestantisme, maar deze mensen, deze heiligen waren verder gegaan, soms heel ver. En dan nu zonder functie in een buiten gebruik gestelde kerk in het dorpje Kranenburg, om bekeken te worden door vakantiegangers en dagjesmensen.
In zo’n kerkruimte klinkt ook geen gezang meer. Dat kunnen beelden niet en levende mensen zijn er zwijgend of gedempt pratend. Het orgel in deze kerk zwijgt dan ook, lijkt ook niet meer tot ’spreken’ in staat. Het zag er wat verwaarloosd uit. Op meerdere websites is ook nu nog te lezen dat het orgel in slechte staat verkeert.

En toen begon het te regenen. Een dag, nog een dag. Het gas was ineens op. Naar Lochem voor een nieuwe gasfles en nog wat spulletjes. In de kampeerwinkel zagen we op televisie de Tour de France in de Provence, in de zon. Eer we thuis waren was de beslissing gevallen. Afbreken en naar het zuiden.

Tussenstop op de Camping Municipal bij Maçon

Een paar dagen later waren we op de ons uit de tentkampeertijd met de kinderen bekende camping in Valbonnais, nadat de Xantia met bijna kokende motor ons met de caravan vanaf Le Bourg-d’Oisans nipt over de Col d’Ornon had weten te krijgen. De beloning was er: zon en bergen. Na een paar wandelingen begon de zool van mijn bergschoen los te laten. Dat was voor mij een mooie aanleiding voor een fietstocht naar de schoenmaker in La Mure, 25 km terug het dal van de Bonne uit. Terwijl die mijn schoen lapte, liep ik met de fiets aan de hand door het plaatsje en belandde bij de kerk, de Notre-Dame de l’Assomption. Even naar binnen, naar het orgel kijken. En toen zag ik een bekende. En mannetje met halflang grijs haar. Een heilige waarvan ik het beeld toch had opgeslagen, al was ik er in Kranenburg achteloos aan voorbij gelopen. Hij stond daar in de kerk en zijn naam stond aan zijn voeten: Curé d’Ars. Dus híj was het. Het was toch wel apart dat ik als protestant diep in Frankrijk een onbekende heilige herkende. Daar stond ik toch wel even van te kijken. Wat was dat voor een man?

Pastoor van Ars in La Mure
Pastoor van Ars in La Mure

Dat zocht ik natuurlijk op. Later thuis dan, want in 2008 was er nog geen camping met wifi en ik had nog geen laptop. Voor deze bijdrage heb ik mij er nog maar eens goed in verdiept.

Jean Marie Baptiste Vianney is op 8 mei 1786 geboren in Dardilly, een dorp net ten noorden van Lyon. Hij was het vierde kind in een boerengezin en toonde al in zijn vroege kinderjaren een opvallende gevoeligheid voor alles wat hij van godsdienst in zijn omgeving zag gebeuren. Tot zijn negende jaar bezocht hij geen school. Zijn oudere zus leerde hem de letters en zo kon hij een beetje lezen. Later op school maakte hij goede vorderingen en de meester bewonderde de wijze jongen, die zich altijd onberispelijk gedroeg en om zijn geestig woord en beminnelijke manieren overal welkom was. Reeds op deze leeftijd toonde Jean-Marie een oprechte liefde voor armen en gebrekkigen.

Vanaf zijn dertiende werkte hij volledig mee in het boerenbedrijf van zijn ouders. ’s Avonds verdiepte hij zich in godsdienstige boeken door te lezen en te bidden bij kaarslicht. Op zijn zeventiende sprak hij de wens uit om priester te worden. Door tien jaar schrikbewind vanuit de Franse Revolutie waren vele geestelijken gevallen onder de guillotine en er was, nu de godsdienstvrijheid was hersteld, een groot gebrek daaraan. Het hoge ideaal scheen bijna onbereikbaar voor de boerenarbeider die in zijn korte schooltijd niet veel meer dan lezen en schrijven had geleerd. Toen hij op zijn negentiende werd toegelaten tot de priesterschool in het naburige dorp, bleek zijn gebrekkige opleiding en kennis een voortdurende bron van zorg, een regelrechte beproeving. Na een onderbreking van enkele jaren wegens militaire dienst, die hij ontliep omdat hij te laat was toen zijn onderdeel naar Spanje vertrok en hij als ongewild deserteur onderdook in een dorpje in de Cévennen, zette hij op zijn vijfentwintigste de opleiding voort. Hij bleek nog weinig ontvankelijk voor de studie van het Latijn maar riep bewondering af door zijn levensstijl vol ascese en opofferende liefde. In 1812 ging hij naar het klein-seminarie, waar hij de lessen filosofie niet kon volgen omdat die in het Latijn werden gegeven. Hij dreigde van de opleiding verwijderd te worden, maar met veel hulp en tegemoetkoming aan zijn beperkingen kon hij een gunstig eindoordeel verwerven. Hij was een toonbeeld van vroomheid en, zo oordeelde de examinator, ”God zal het overige doen”.

Na aanvullende vakken kon hij in 1815 tot priester worden gewijd in Grenoble. Te voet ging hij erheen. Het werd een stille wijding, zonder glans of glorie, zonder familie en met slechts een paar aanwezigen. Na een paar jaar als kapelaan te hebben gediend in de buurt van zijn geboortedorp volgde in 1818 de benoeming tot pastoor van Ars, een dorp 30 km noordelijker gelegen.

De pastoor was twee en dertig jaar oud, maar hij leek al vijftig: bleek en vaal van huid, uitstaande jukbeenderen en ingevallen wangen; klein van gestalte, mager en hoekig als een boer, die zich zijn leven heeft afgebeuld met de spade op het land; lomp van gang op zware werkmansschoenen en gekleed in het grofste zwarte laken, dat al groen werd: maar wel al helemaal de geestelijke, onverschillig voor al het aardse; de nederige als een eenzame in zich zelf gekeerd, maar met een oog vol diepe brandende innerlijkheid.

Pastoor van Ars door Émilien Cabuchet, marmer, 1865 [Foto: Andreas König]

In Ars wist hij door zijn preken, zijn vroomheid en zijn roep van heiligheid velen tot geloof en boetvaardigheid te brengen. Hij bekommerde zich om de armen en gaf alles weg. Uit heel Frankrijk kwamen mensen om bij de Pastoor van Ars te kunnen biechten.

Hij stierf in Ars op 4 augustus 1859. Hij werd in 1905 zalig verklaard en in 1925 door paus Pius XI heilig verklaard. In Ars-sur-Formans is aan het eind van de 19e eeuw een basiliek gebouwd (Sanctuaire d’Ars) en er is een straat naar hem vernoemd. Zijn huisje is museum als onderdeel van het Musée de cire, La vie du Saint Curé d’Ars. Tegenwoordig trekt het dorpje 450.000 pelgrims per jaar.

Dat was hem dus, een bijzondere man. Ik was nog niet van hem af.

We stonden heerlijk ruim op de camping bij Valbonnais
Wandelen in de bergen is zo fantastisch

Zuid-Frankrijk is tientallen jaren de favoriete vakantiebestemming van ons geweest. Ook in 2011 gingen we er weer heen, naar wat toen ons lievelingsplekje was. Camping l’Olivier in Junas, een piepklein dorpje in de Garrigues, de rotsige doornige streek tussen de Cévennen en de kustvlakte van de Middellandse Zee, met overal wijngaarden. De centrale plaats is daar Sommières. Een mooi stadje met een beroemde markt, overwelfde straatjes en de oude brug over de Vidourle. Voor onze inkopen moesten we daar ook zijn, bij de grote supermarkt Intermarché, andere winkels en ook de markt. In al de jaren dat we in deze streek waren hadden we nog nooit een wandeling door het stadje gemaakt. Dit jaar dachten we eraan en we fietsten erheen, het was maar 7 km over het voormalige spoorwegtracé dat nu een schitterend fietspad is. En ergens in de nauwe en soms steile straatjes kwamen we bij de kerk, de Église Saint Pons. Binnen troffen we, zonder dat we daar vooraf aan gedacht hadden, een bekende. Jazeker, ook hier was een beeld van de pastoor van Ars. Anders dan op de andere plaatsen en toch ook hetzelfde: een kleine vriendelijke man met een door ascese getekend gezicht en halflange grijze haren. Hier stond ik toch wel even bij stil.

Pastoor van Ars in Sommières

Sinds ik begin jaren ’90 van de vorige eeuw een vaste aanstelling kreeg als organist van de Petruskapel in Dordrecht, ben ik lid van de organistenvereniging. Toen ik in 2010 naar Zeeland verhuisde ging ik meedoen met de provinciale afdeling daar en kwam er in 2013 in het bestuur als secretaris. De vereniging heette inmiddels na een fusie KVOK en dat is nog steeds de naam. Tot de activiteiten behoort jaarlijks een excursie naar een paar orgels en zo was er in 2013 de excursie naar Goes. Na een bezoek aan de Grote of Maria Magdalenakerk waarin het grote Marcussenorgel met de Turkse kap, staken we over naar de rooms-katholieke kerk met dezelfde naam. En terwijl de deelnemers speelden met en op het orgel, kwam bij mij ineens de vraag op of hier misschien ook een beeld van de Pastoor van Ars zou staan. Een zoektocht door de kerk leverde niets op. Toen maar nagevraagd bij de koster. Er stond geen beeld maar op één van de muren was een grote verzameling heiligen afgebeeld. Daar zou de pastoor van Ars tussen zitten. Inderdaad was daar temidden van een wolk van heiligen, engelen en prelaten zijn gezicht, duidelijk herkenbaar. Hij is dus ook in Zeeland.

Pastoor van Ars in Goes

In september 2015 kampeerden we bij Éperleque, een dorp in de buurt van Calais. Het nabijgelegen Saint-Omer heeft een grote kathedraal, de Notre-Dame. Die moest ik natuurlijk bekijken en wat trof ik daar tot mijn verrassing behalve een imposant orgel van de beroemde bouwer Cavaillé-Coll? Juist, ook hier een standbeeld van de Pastoor van Ars. Dit beeld heeft wat weg van het monument dat Émilien Cabuchet in 1865 van hem maakte, een zeer gevoelig portret in marmer. Grote devotie spreekt uit beide beelden.

Pastoor van Ars in Saint-Omer

Sindsdien heb ik de Pastoor van Ars niet meer gezien. Misschien komt dat doordat sinds een jaar of zeven de kerk bij mij buiten beeld is geraakt. Na in mijn leven meerdere kerkelijke twisten en scheuringen te hebben meegemaakt, was heibel in de kerk van Middelburg toen wel de druppel die de emmer deed overlopen. Mede daardoor is ook het besef ontstaan dat het instituut kerk enigszins verwijderd is geraakt van hoe het oorspronkelijk bedoeld is. Wat ik daarmee bedoel blijkt misschien het beste uit het leven van de Pastoor van Ars. Volop aandacht voor het wezen van zijn medemens, met barmhartigheid, ruimte biedend, opofferend, troostend en verzoenend. Dat zijn noties die er in de kerk maar bekaaid vanaf komen; behoudzucht, rechtzinnigheid in de leer en egotripperij voeren te vaak de boventoon. Ook de rooms-katholieke kerk kan daar een houtje van, trouwens.
Het is zo simpel om af te haken. Je stopt met een gewoonte en vervolgens is er geen haan die er naar kraait. Een geloofsgemeenschap is een papieren begrip. 
Dat het anders moet en anders kan, is gebleken uit het leven van de Pastoor van Ars, de eenvoudige man van het boerenland. Die de eis van intellectualisme overwon door geloof en vroomheid en zichzelf wegcijferde. Nog steeds wordt zijn dorp Ars-sur-Formans met de basiliek en het aan hem gewijde museum bezocht door duizenden mensen.
Zo was zijn herhaalde verschijning in mijn leven uiteindelijk, ook door me er voor deze bijdrage in te verdiepen en het op te schrijven, verhelderend.
Een onooglijke man bleek een heilige.

Foto uit het boek van Emile Erens.

Bronnen:
Emile Erens, De Pastoor van Ars, tweede druk, Hilversum 1937
Wikipedia
Diverse websites

Zoals ik al eerder op dit weblog aangaf, ben ik altijd een liefhebber van geschiedenis geweest. Op school was het één van mijn favoriete vakken. Dat begon al op de lagere school met Bijbelse Geschiedenis en Vaderlandse Geschiedenis. Op de middelbare school trof ik alle jaren de beste geschiedenisleraar die je je maar kunt wensen, drs. T.M. (Titus) Gilhuis. Wat kon die man boeiend vertellen en altijd verbanden laten zien met de tijd waarin we leefden. Dat is voor mij een belangrijk aspect van geschiedenis: met behulp daarvan inzicht proberen te krijgen in hoe de huidige wereld in elkaar zit. Het laat de ontwikkeling van de mensen zien, hun denken en gedrag en hun opvattingen. Dat interesseerde mij vooral ook omdat ik ben opgegroeid in een milieu met een religieus-traditionele levensstijl, waarbij bestaande machtsstructuren als van God gegeven worden beleefd. Kennis van geschiedenis kan daarop een verrassend ander licht werpen.

Dordrecht, molen Kijck over den Dijck, de enig bewaarde molen van de stad, daterend uit 1713

Dordrecht, de stad waar ik ben geboren en het grootste deel van mijn leven heb gewoond, is er een met een lange en rijke historie. Daarin heb ik mij in de loop der jaren uitgebreid verdiept en ik vond het altijd boeiend te zien hoe mensen, samenleving en stad zich ontwikkelden. En ook hoe vernuftig men eeuwen terug al was; een mooi voorbeeld daarvan vind ik eeuwenoude molens en kathedralen. 

Toen 10 jaar geleden Ans en ik naar Middelburg verhuisden, een stad met net zo’n lange en bewogen geschiedenis, ben ik mij ook al snel gaan bezighouden met de geschiedenis, niet alleen van de stad maar ook van het landschap en hoe Walcheren in zijn huidige vorm en voorkomen is ontstaan. Geregeld nam ik boeken mee uit de bibliotheek, kocht er ook een aantal en werd lid van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en de Heemkundige Kring Walcheren.

Ook hier was het verrassend uit de geschiedenis te leren hoe leven en samenleven zich ontwikkeld hebben en daarmee begrip te krijgen van waarom dingen hier zijn zoals ze zijn. Dit geldt voor de steden, de dorpen en het landschap van Walcheren en ook de andere (schier-)eilanden met het ‘continentale’ Zeeuws-Vlaanderen waaruit Zeeland bestaat.

Laatst nam ik nog weer eens een fotoboekje mee uit de bibliotheek. Het betrof een bundel ansichtkaarten met foto’s van Middelburg van ongeveer een eeuw geleden. Al bladerend stuitte ik op een plaatje dat mij verraste. Op een foto van de Lange Delft, volgens het onderschrift uit 1920, zag ik de pui van een winkel van de fa. M. Spiering uit Dordrecht. ”Is er hier in Middelburg een vestiging van Spiering geweest?”, vroeg ik mij natuurlijk meteen af.

Bladzijde uit “Middelburg zoals het was” van Willy Leijnse, uitg. Slingenberg Boekproducties Hoogeveen, 2002.

Spiering in Dordrecht was een grote en vooraanstaande muziekwinkel, in 1890 gevestigd door Machgiel Spiering (1868-1926). De activiteiten betroffen het verkopen, ruilen of repareren van ”automatische muziekinstrumenten, speeldozen, violen, zithers, mandolines, banjo’s en harmonica’s”.
Later werd Spiering ook orgelbouwer en pianoverkoper. In de topperiode had de afdeling orgelbouw 20 mensen in dienst. De werklijst omvat ruim 80 instrumenten. Machgiel Spiering startte in 1910 met de orgelbouw. Rond 1930 werd het bedrijf van Harmannus Thijs overgenomen die de orgelmakerij van Van Oeckelen had voortgezet. Het laatste orgel werd in 1967 opgeleverd, een tweeklaviers instrument in kerkgebouw De Bron in Amsterdam.

De winkel van Spiering aan de Voorstraat in Dordrecht 1928/32. Rechts van de ingang de verkoop van bladmuziek en kleine instrumenten. De drie linkerramen zijn van de showroom waar de vleugels, piano’s, harmoniums en later de electronische orgels werden verkocht.
Beeldbank Regionaal Archief Dordrecht, foto H.G. Beerman

Al jong werd ik een vaste klant van de platenafdeling. Toen ik een jaar of 14 was kocht ik er mijn eerste langspeelplaat, een 25 cm lp van Feike Asma op het orgel van de Oude Kerk in Amsterdam. Mijn tweede plaataankoop was een 30 cm lp met de Vijfde Symfonie van Widor, een legendarische opname eveneens van Feike Asma op dat prachtige orgel. Het was een rib uit mijn lijf, 22 gulden kostte hij en thuis kreeg ik op mijn kop omdat ik zoveel geld voor een grammofoonplaat had uitgegeven. Veel lp’s en later ook cd’s volgden in de loop der jaren en ook mijn Ahlborn orgel kocht ik er.

Natuurlijk ben ik gaan uitzoeken wanneer die winkel in Middelburg is geopend en hoelang hij heeft bestaan. Want nu is hij er niet meer. Ik zocht er ook naar omdat er een genealogische connectie bestaat tussen de Tempelaar stamboom en de familie Spiering. Van mij uit bezien zijn zij er een zijtakje van omdat een kleindochter van oprichter M. Spiering trouwde met mijn vader’s jongste broer. Mijn tante is nu 90 en ik heb haar naar de winkel gevraagd. Zij kon zich niets herinneren van het bestaan van een winkel in Middelburg noch dat daarover werd gesproken.

De Zeeuwse krantenbank bracht opheldering. In de Middelburgsche Courant van 21 september 1928 stond onderstaande advertentie:

Middelburgsche Courant 21 september 1928 p.2
ZB Krantenbank Zeeland

Ook trof ik een artikeltje aan waarin de fa. Spiering werd geïntroduceerd en de winkel een aanwinst voor de stad werd genoemd.
Opvallend is dat M. Spiering hier in feite ten tonele wordt gevoerd terwijl hij in 1926 is overleden. Het bedrijf werd voortgezet door zijn zonen Wijnand Pieter (1900-1960) en Pieter Wijnand (1904-1972) waarbij zich later Machgiel (Max) (1917-1985) voegde.

Middelburgsche Courant 22 september 1928 p.9
ZB Krantenbank Zeeland

Bijzonder vond ik het dat door deze winkel veel aandacht werd geschonken aan een nieuw, heel ’modern’ fenomeen: de grammofoon. Uit de advertentie blijkt dat de firma de alleenverkoop voor Zeeland had van ’de meest moderne machines van His Master’s Voice’ en daarbij een uitgebreide keuze in platen. Zij trok ermee de provincie in om demonstraties te geven met deze ’gramophones’. Voor velen moet het een sensatie zijn geweest om op die manier naar muziek te luisteren. 

Middelburgsche Courant 18 oktober 1928 p.4
ZB Krantenbank Zeeland

De gramophone was eind 19e eeuw uitgevonden door de elektrotechnicus Emile Berliner (1851-1929). Het patent erop dateert uit 1887. Hij vond ook de grammofoonplaat uit.
In 1897 werd de Britse platenmaatschappij The Gramophone Company opgericht. Die kocht in 1899 het beeldmerk van het hondje Nipper luisterend voor de hoorn van de gramophone. Het was ontworpen en oorspronkelijk geschilderd door de Britse kunstenaar Francis Barraud (1856-1924). The Gramophone Company ging platenspelers en grammofoonplaten verkopen onder het merk His Master’s Voice met dit logo. In Zeeland had Spiering dus het alleenverkooprecht van een voor die tijd hypermodern muziekapparaat voor in de huiskamer.

Naast het verzorgen van demonstratieavonden in de provincie presenteerde de fa. Spiering zich nadrukkelijk in het maatschappelijk leven. Zo lees ik in de kranten dat filmavonden en clubfeesten werden opgeluisterd met muziek van door Spiering beschikbaar gestelde gramophoneplaten. Of ze verzorgde de muziek zelf. In de Middelburgsche Courant van 17 februari 1930 is bijvoorbeeld het volgende te lezen:

Zaterdagavond had zich de groote Schuttershofzaal geheel gevuld met belangstellenden in het eerste jaarfeest van de vereeniging van leerlingen der Middelburgsche Mulo Meisjesschool, genaamd De Kubieke Meter, (MxMxM).

Er volgt een uitgebreid verslag van het geboden programma. Aan het eind staat dan de volgende alinea:

De avond werd verder gevuld met versterkte gramofoonmuziek, geleverd door de firma Spiering. De versterking was o.i. zelfs voor de groote zaal wel wat al te goed. Iets minder harde muziek was zeker beter tot haar recht gekomen.

Ook manifesteerde de fa. Spiering zich op de Bektem II, een Internationale Bakkerijtentoonstelling in het Schuttershof te Middelburg, waar de stand zelfs in de prijzen viel. In de Middelburgsche Courant van 9 juli 1929 wordt verslag gedaan van een rondgang langs de stands. Over die van de fa. Spiering werd het volgende gemeld:

De zaal verlatende, nemen wij eerst een kijkje bij de stands onder de veranda en dan wel allereerst in dien van de firma M. Spiering te Dordrecht en Middelburg, die nu wel niet precies een artikel kan brengen uitsluitend het engere doel der tentoonstelling betreffende, maar wier piano’s en orgels en niet het minst haar gramaphone’s, pathephone’s en verdere mechanische en veelal electrisch gedreven muziek voortbrengende machines, hier zeer welkom zijn, omdat zij kunnen zorgen dat exposanten en bezoekers steeds muziek hebben.
Het is nog niet zoo lang geleden dat wij over deze firma schreven, en als wij dan ook mededeelen, dat zij hier het beste van het beste heeft gebracht, dan weet men zeker ook van dezen stand wat te kunnen medenemen. De firma heeft bovendien een radio-installatie opgesteld, die door luidsprekers op verschillende plaatsen in den tuin, doet hooren wat Hilversum, Huizen of de buitenlandsche stations door den aether tot ons zenden.

In de beschrijving wordt melding gemaakt van een radio-installatie. Wat dat zou kunnen inhouden in die tijd, de jaren 1920-’30 blijkt misschien uit onderstaande indrukwekkende foto die ik in het Regionaal Archief Dordrecht aantrof.

Opstelling van radio’s (New Edison), luidsprekers en gramofoonplatenspelers bij muziekhandelsfirma M. Spiering op de Voorstraat.
Beeldbank Regionaal Archief Dordrecht

Er verschenen meerdere malen berichten in de kranten dat de orgelbouwafdeling ergens in het land weer een aantal opdrachten had verworven. Hierbij werd de firma aangeduid als Electrische Orgelfabriek M. Spiering te Dordrecht-Middelburg. Integratie alom, zou je zo zeggen.

Of de verkoop niet succesvol was omdat de Zeeuwen de kat uit de boom keken, of dat er andere oorzaken waren, het is mij niet bekend en ik heb het niet terug kunnen vinden. Feit is dat er in september 1933 plotseling advertenties in de kranten verschenen in verband met een liquidatie-uitverkoop. Nergens heb ik een bericht gevonden waarin melding werd gemaakt van het sluiten van dit filiaal en de reden daarvan. Ook heb ik niets gevonden over de filiaalhouder Herman Sukkel. 
De winkel heeft dus slechts vijf jaar bestaan en kwam met deze uitverkoop tot een roemloos einde. De firma Spiering trok zich terug op het Dordtse eiland en er werd kennelijk in de familie niet meer over gesproken.

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland 8 september 1933 p.4
ZB Krantenbank Zeeland
De Faam 13 september 1933 p.2
ZB Krantenbank Zeeland
Middelburgsche Courant 15 september 1933, p.4
ZB Krantenbank Zeeland

Behalve met de muziekwinkel aan de Lange Delft is de firma Spiering in Middelburg ook actief geweest op het gebied van orgelbouw. De door Wijnand Spiering geleide orgelbouwafdeling heeft gewerkt aan het orgel in de Gasthuiskerk. 

Op www.orgelsinzeeland.nl lees ik:
”De firma M. Spiering uit Dordrecht heeft in 1951 het orgel gerestaureerd, waarbij een Bourdon 16′ voor het hoofdwerk werd aangebracht, die als transmissie ook op het pedaal te bespelen was. Dit register werd op een pneumatische lade aan de buitenzijde van de kas opgesteld. Het pedaalklavier werd vernieuwd en de manuaalomvang uitgebreid van dis”’ tot f”’.” 
Bij de speeltafel is aan de muur een plaat bevestigd waarop dit is vermeld.

Middelburg Gasthuiskerk plaquette bij de speeltafel

De firma Spiering in Dordrecht bestaat inmiddels ook niet meer. Kleinzoon Chiel Spiering sloot de winkel in 2006. De orgel- en pianohandel was al beëindigd. De verkoop van kleinere instrumenten en bladmuziek werd voortgezet door Margriet den Hartog en Yvonne Peters in een winkel ook aan de Voorstraat, onder de naam Spiering. De cd-afdeling werd overgenomen door Klaas Bart van Nes en ging verder onder de naam Dordrecht Klassiek.

De dames Den Hartog en Peters kwamen in 2016 tot de conclusie dat het drijven van de winkel niet langer te combineren was met hun muzikale activiteiten en hebben toen de winkel gesloten. Zij zijn verder gegaan als webwinkel voor bladmuziek en als reparatieatelier voor kleine instrumenten.

Van het eens zo trotse bedrijf Spiering leeft na 126 jaar de naam slechts voort in het webadres.