Zuiderend

Wat ook een begin kan zijn

Op dinsdag 6 juni 1944 vonden de geallieerde landingen plaats in Normandië, de grootste amfibische invasie in de geschiedenis en het begin van de bevrijding van West-Europa. Na felle gevechten kon een bruggenhoofd worden gevormd waaruit de geallieerden konden uitbreken. Met een ongekend snelle opmars door Frankrijk en België kon op 4 september 1944 de haven van Antwerpen door de Britse troepen worden veroverd. Die haven bleef echter onbruikbaar zolang er geen vrije doorvaart over de Westerschelde was. De Duitsers hadden versterkingen aan de zuidkant bij Breskens en aan de noordkant op Walcheren. Hun leger op Zuid-Beveland werd via Zeeuws-Vlaanderen naar België gedirigeerd om de Canadezen af te stoppen die via Vlaanderen oprukten. Wat ze niet lukte, de Canadezen bevrijdden de kust en gingen door naar Breskens.

Monument bij Westkapelle voor de landingen op 1 november 1099

Breskens werd op 11 september getroffen door een geallieerd bombardement. Hierdoor en door de hevige gevechten werd een groot deel van de huizen vernietigd of beschadigd. Pas op 21 oktober was de verovering door de Canadezen een feit. Intussen waren andere legereenheden overgestoken naar Zuid-Beveland om de Sloedam te veroveren. Toen dat gelukt was, waren de Duitsers op Walcheren vastgezet. Hun verdedigingswerken waren extreem sterk en de geallieerden kwamen niet door het gebied van slikken en schorren dat aan de dam grensde. Het lukte de R.A.F. niet de Duitse artillerie en versterkingen uit te schakelen. Daarop werd besloten de dijken van Walcheren door de R.A.F. te laten bombarderen om de positie van de Duitsers te verzwakken.

Inundatiemonument bij Westkapelle

Op 3 oktober 1944 om twee uur ’s middags bombardeerde de R.A.F. de zeedijk bij Westkapelle, waarbij ook het dorp geheel werd verwoest. Het resultaat was onvoldoende. Op 7 oktober werden de Nolledijk bij Vlissingen en de dijk bij Ritthem gebombardeerd. Dat was nog niet genoeg. Daarom werd op 11 oktober de dijk tussen Veere en Vrouwenpolder vernietigd en op 17 oktober volgde nog een tweede bombardement bij Westkapelle. Tenslotte werden op 24 oktober de sluizen bij Vlissingen gebombardeerd waardoor het zeewater via het Kanaal door Walcheren kon binnenstromen.

Inundatiemonument bij Ritthem

De landaanval begon op 1 november vanuit zee door Engelse en Canadese troepen met gebruik van landingsvaartuigen en amfibievoertuigen bij Westkapelle en Vlissingen, terwijl Canadese en Schotse troepen de Sloedam optrokken. Op 8 november was het Duitse leger op Walcheren verslagen.

Monument met Shermantank op de dijk in Westkapelle ter herdenking van de oorlogshandelingen op Walcheren vanaf 3 oktober 1944

Westelijk Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren waren zeer zwaar beschadigd. Walcheren stond voor een deel onder water en vele dorpen waren verwoest. De Slag om de Schelde had als doel de haven van Antwerpen vanuit zee bereikbaar te maten om manschappen en materieel aan te voeren voor de verdere geallieerde opmars richting Berlijn. Dat doel werd bereikt tegen een hoge prijs. De Slag om de Schelde was de grootste militaire operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Filmopnamen Slag om de Schelde

Toch heeft deze slag lange tijd in de vergetelheid gerust. Sinds een aantal jaren is de aandacht hiervoor toegenomen. Vorig jaar zijn grote herdenkingen georganiseerd ter gelegenheid van het feit dat de slag 75 jaar daarvoor plaats vond. 

Lunchpauze voor de crew met een warme hap in de eigen keukenwagen bereid.

Kort geleden is er een zeer goed ontvangen boek uitgekomen, geschreven door Tobias van Gent en Hans Sakkers. En er komt een speelfilm, waarvoor in de afgelopen weken opnamen zijn gemaakt. Vorige week gebeurde dat in Vlissingen en in de afgelopen dagen in Middelburg. Natuurlijk ben ik gaan kijken.

Filmopnamen Slag om de Schelde: productie van mistflarden

De opnamen vonden plaats op het Hofplein, waar het Van de Perrehuis fungeerde als hoofdkwartier van de Duitsers. Vol bewondering keek ik naar wat er allemaal komt kijken voor het opnemen van zo’n film op lokatie. En er was het onbehaaglijke gevoel om militairen in de zo bekende uniformen ‘van de vijand’ door de eigen stad te zien lopen en rijden.

Filmopnamen Slag om de Schelde: Duitse officier en gevangen lid van het verzet (vermoed ik)
Filmopnamen Slag om de Schelde
Filmopnamen Slag om de Schelde
Filmopnamen Slag om de Schelde
Filmopnamen Slag om de Schelde: mijn fantasie zegt mij dat het fusilladepeloton vertrekt
Filmopnamen Slag om de Schelde: de verhoorde verzetsmensen volgen
Filmopnamen Slag om de Schelde: het filmen in volle gang

Het zag er indrukwekkend uit en het spreekt vanzelf dat ik te zijner tijd het resultaat zal gaan bekijken.


NAGEKOMEN:
Het Zeeuws Archief heeft een uitgebreid verslag op de website gezet. Voor de geïnteresseerden is het hier te vinden:
https://www.zeeuwsarchief.nl/blog/film-is-fantastisch/

Rutger Bregman schreef een nieuw boek: ‘Het water komt.’ In deze brief aan alle Nederlanders luidt Rutger de noodklok: net als voor de Watersnoodramp in 1953 waarschuwen experts dat we grote delen van Nederland kunnen verliezen aan het water. Toch komen we niet genoeg in actie. Maar nu kunnen we het tij nog wél keren. Om ervoor te zorgen dat iedereen dit verhaal kan lezen of luisteren, geven we het gratis weg. Ga naar https://hetwaterkomt.nl voor jouw exemplaar.

Tijdens de watersnoodramp van 1953 was ik 7 jaar en woonde in mijn geboortestad Dordrecht. In het filmje komt een korte flits voorbij van een ondergelopen Bagijnhof, met rechts de twee markante torens van het helaas gesloopte postkantoor. Wij woonden in de wijk Krispijn, waar het water door de straat stroomde en net niet hoog genoeg kwam om ons huis binnen te dringen. Ik heb die dag intens beleefd, met steeds het loeiende geluid van de storm. In de dagen daarna zag ik de ravage in de stad en het binnenrijden van de amfibievoortuigen met drenkelingen van de Zuid-Hollandse eilanden en uit Zeeland.
Die belevenissen en beelden benadrukken voor mij de urgentie dat ons land er klaar voor is als het water komt.

~~~~~~~~~~

“Dit verhaal gaat over de toekomst van ons allemaal, iedere Nederlander zou het moeten lezen en daarom kun je het nu gratis bestellen!”
Martijn Krabbé
Ambassadeur
Nationale Postcode Loterij

“Als er nu één verhaal verteld moet worden, dan is dat het verhaal van Johan van Veen. Een van de grootste Nederlanders aller tijden. Hij was de vader van de Deltawerken, en zijn verhaal laat zien: we kunnen de strijd tegen het water opnieuw winnen.”
Rutger Bregman
Auteur Het water komt

Dit boek is een samenwerking tussen De Correspondent en de Nationale Postcode Loterij. Je kunt het gratis bestellen zonder dat je vastzit aan een abonnement op De Correspondent of de Nationale Postcode Loterij.

Tussen Domburg en Westkapelle

Wanneer we in Hurpesch zijn doen we af en toe boodschappen bij de Plus in Gulpen. Op de weg erheen komen we door Partij en langs Wittem met het grote klooster. Toen we zagen dat er dit jaar opnieuw een kerststallententoonstelling was in het klooster, zijn we erheen gegaan en hebben meteen de kloosterkerk met zijn kapellen bezocht.

Voorzijde van het klooster met op de linkerhoek de kloosterkerk en op de rechterhoek de bibliotheek
De rechterhoek van het klooster met de gevel van de bibliotheek

Allereerst iets over de geschiedenis van Wittem en het klooster.
De buurtschap Wittem bij Gulpen vormt samen met het erbij gelegen gehucht Partij het kerkdorp Partij-Wittem. De naam Wittem komt voor het eerst officieel voor in een akte uit 1125 als Witham. Het grondgebied werd in 1520 verheven tot een vrije rijksheerlijkheid en in 1732 tot graafschap. Er bevonden zich sinds de dertiende eeuw een kasteel en de woonkern Partij. Het Redemptoristenklooster werd tussen 1729 en 1733 gebouwd in opdracht van de kasteelheer van Wittem, rijksgraaf Ferdinand van Plettenberg. De bouwmeester was Johann Conrad Schlaun, een van de laatste belangrijke architecten van de Duitse Barok. De kerk kreeg als patroon Johannes Nepomucenus, een Boheemse priester die in datzelfde jaar heilig was verklaard. De eerste paters waren Duitse capucijnen. Sinds 1836 bedienen de paters redemptoristen deze kerk.

Orgel gebouwd door Gebr. Franssen in 1901. Restauratie in 1954 door de firma Jos Vermeulen uit Alkmaar. Laatste restauratie in 2001-2002 door Stahlhut uit Aken.
II/P/22
Het hoogaltaar in de barokke kloosterkerk

Het redemptoristenklooster Wittem staat bekend als bedevaartsoord van de heilige Gerardus Majella. Hij was een broeder-redemptorist die leefde van 1726 tot 1755 in Zuid-Italië. De redemptoristen van Wittem hebben de devotie tot deze volksheilige bevorderd sinds zijn heiligverklaring in 1904. Van het oorspronkelijke klooster is slechts een deel van de barokke kloosterkerk bewaard gebleven. De rest van het klooster werd afgebroken onder het bestuur van kardinaal W. van Rossum, die in de kerk onder een grafmonument begraven ligt. Hij was destijds de rector van het klooster. Het klooster werd afgebroken in 1890. De plechtige inwijding van het nieuwe gebouw vond plaats in 1894.

Grafmonument van de rector en latere kardinaal W. van Rossum
De kerk is in 1939 beschilderd door de Limburgse kunstenaar Charles Eyck

In januari 2018 werd bekend dat een gedeelte van het kloostercomplex verkocht gaat worden omdat de Redemptoristen niet meer in staat zijn om de kosten voor het gebouw op te brengen (Wikipedia).

– o – o –

Kerststallententoonstelling

In het klooster in Wittem is elk jaar een tentoonstelling met kerststallen en kerstgroepen. We waren er nog niet geweest en dit jaar is het er dan van gekomen.
De tentoonstelling was in de kloosterbibliotheek en omvatte meer dan 100 kerstgroepen uit alle windstreken, die elk op hun eigen manier het Bijbelse kerstverhaal vertellen.

De galerijen van de bibliotheek

In de toelichting op de tentoonstelling las ik dat het dit jaar bijzondere kerststallen waren, want leden van de ‘Vrienden van de Kerststal’ hadden hun mooiste groepen en stallen beschikbaar gesteld.

Peru

Zo’n 800 jaar geleden maakte Sint-Franciscus de eerste kerststal, met beeldjes van Maria, Jozef, herders en schapen. Hij deed dit omdat hij begreep dat een kerststal dé manier is om het kerstverhaal te vertellen. Al snel werd de kerststal populair in heel Italië en daarna in de hele wereld. Iedere kerststal is anders, maar toch vertellen ze alle hetzelfde verhaal, herkenbaar voor jong en oud, blank en zwart, man en vrouw. De kerststal verbindt mensen. Bij dat thema werd in de tentoonstelling stilgestaan. Aldus de toelichting.

De kloosterbibliotheek is een imposante gewelfde neogotische ruimte met drie boven elkaar geplaatste galerijen, die door middel van spiltrappen met elkaar verbonden zijn. Deze monumentale bibliotheek, die ook over een mooie akoestiek beschikt, is na een aantal jaren leegstand in 2001 opnieuw in gebruik genomen als cultureel centrum. Er vinden regelmatig concerten, lezingen en exposities plaats.

Langs de wanden van de bibliotheek waren de vele kerststallen opgesteld. Ik heb er een paar gefotografeerd, maar niet genoteerd uit welke landen ze afkomstig zijn. Van sommige heb ik het onthouden en dat heb ik bij de foto gezet.

Tsjechië

De kerststallen toonden een grote variëteit aan uitbeelding, van zeer kunstzinnig en uitingen van volkskunst tot regelrechte kitsch. Of mag je dat niet zeggen, omdat alles gemaakt is vanuit een oprechte devotie en naar beste kunnen? Het was in ieder geval boeiend om langs al die verschillende uitingen van geloof, al dan niet met artistieke pretentie en met voorhanden middelen en gereedschappen gemaakt, naar vormen en verbeelding in landen waar ik geen weet van heb.

Glas, Como, Italië

Het was mooi dit allemaal te zien in deze sfeervolle en indrukwekkende ruimte.

– o – o –

Landhuis Emmaüs

Op de kop van een heuvelflank van de oostelijke helling van het Geuldal bij de buurtschap Bommerig, dicht bij Hurpesch, ligt het landhuis Emmaüs. Het is een markant gebouw aan de rand van de Vijlenerbossen en het is vanaf veel plaatsen in het Geuldal zichtbaar.

Emmaüs werd gebouwd in 1904-1905 door de paters redemptoristen van het klooster in Wittem als buitenverblijf voor priesterstudenten. Hier zouden de ze in de vakanties en op de vrije dagen even uit Wittem weg kunnen zijn om zich wat te ontspannen. Tot 1968 was het als zodanig in gebruik. Sinds 1995 is het pand een woonhuis, maar of dat nu nog zo is weet ik niet.

De Geul en het landhuis Emmaüs

Ja, de kerstdagen zijn voorbij. We hebben ons net als eerdere jaren ruim een week van tevoren genesteld in het zuiden van Limburg. Dit keer op hetzelfde adres als vorig jaar, in de buurtschap Hurpesch op de oostelijke helling van het Geuldal, tussen Mechelen en Epen.

Onze vakantiewoning is weer de gerestaureerde vakwerkboerderij uit de 18e eeuw in de buurtschap Hurpesch bij Mechelen.
Onze vakantiewoning gezien vanaf het wandelpad langs de Geul tussen Mechelen en Hurpesch. Boven het huis is een bijzonder gebouw zichtbaar: landhuis Emmaüs. In 1904-1905 werd het gebouwd door de paters redemptoristen uit het klooster in Wittem als buitenverblijf voor priesterstudenten.

Meer dan in andere jaren was dit verblijf ons welkom. Vooral de laatste maanden waren spannend met onderzoek naar mogelijke uitzaaiingen bij Ans. En de voortdurende last voor haar wegens de beperkingen als gevolgschade uit de behandelingen die ze moest ondergaan. En bij mij zijn de hartproblemen ook nog niet geheel onder controle. Ons leven is anders geworden en het acceptatieproces van de beperkingen waarmee we verder moeten gaat niet elke dag gemakkelijk. Sommige dromen zullen nooit meer uitkomen, activiteiten die we graag deden, kunnen of mogen niet meer en moeten we vervangen door wat in de nieuwe situatie wel mogelijk is. Met nieuwe plannen om samen er het beste van te maken.

Ook kunnen we voor het aflopende jaar terugkijken op een mooi jubileum. Op 21 november vierden we op bescheiden wijze dat we 50 jaar getrouwd waren. Een mijlpaal waar we met veel blijdschap en dankbaarheid op terugkijken.

Links de kerktoren van Vijlen, rechts de Vijlenerbossen met aan de rand landhuis Emmaüs

Nu zijn we dus weer in Zuid-Limburg. We doen dit al vele jaren, met kerst en de jaarwisseling weg uit de stad naar een streek met natuur en rust. Aanleiding was en is het ontwijken van het vuurwerk dat destijds in Dordrecht steeds heviger en zwaarder werd met toenemende luchtvervuiling. Voor Ans met haar astma en allergieën werd dat een steeds grotere belasting. In Middelburg was het niet beter, dus besloten we onze ‘vuurwerkvlucht’ te hernemen. Eerst gingen we naar Kropswolde aan het Zuidlaardermeer en toen dat wegviel vonden we in Zuid-Limburg het favoriete gebied voor ons kerstverblijf. Nou ja, kerstvakantie zeggen we ook wel, maar als je met pensioen bent heb je altijd vakantie, dus is het meer een verblijf elders dan thuis.

Ans geniet van het Limburgse landschap

Dat ‘elders’ is een heel mooi landschap met in deze tijd van het jaar een heerlijke sfeer. Een geweldig wandelgebied, overal kribkes en meerdere eetgelegenheden voor onderweg. Of om even een pauze te nemen, even zitten. Favoriet is boscafé ’t Hijgend Hert, midden in de Vijlenerbossen en een mooi doel van wandelingen. Je kunt er met je modderige schoenen naar binnen en dat is bij andere eetgelegenheden zoals De Smidse, Buitenlust en Berg en Dal ook zo. Modderige schoenen zijn bij wandelingen in de Vijlenerbossen en langs de Geul niet te vermijden. In de afgelopen weken heeft het flink geregend, dus de blubber was tijdens onze wandelingen af en toe enkeldiep. Mooie wandelingen hebben we tot nu toe gemaakt, naar Mechelen, naar Epen, in de Vijlenerbossen of door het Schweibergerbos. Korter dan vroeger want lange dagwandelingen kunnen we niet meer maken. Maar ook nu genoten we ervan en werden we beloond met de prachtige natuur, de kronkelende Geul met de drassige wandelpaden erlangs en de fantastische uitzichten over de glooiende diepgroene hellingen. 

Boscafé ’t Hijgend Hert is een geliefd doel van wandelingen in de Vijlenerbossen
Ochtendnevel in het Geuldal bij Hurpesch. Op de heuvelrug aan de overzijde het Schweibergerbos.

We bezochten een kerststallententoonstelling in het grote klooster in Wittem. In een ander blog zal ik daarover vertellen en foto’s laten zien.

Het is 30 december als ik dit op mijn weblog zet. Morgen is het Oudejaarsdag en gaan we 2020 binnen. Uren, dagen, maanden jaren…. Ze stromen voorbij zoals het water in de Geul. Dat keert nooit terug, net als de tijd. Als die voorbij is zijn de mogelijkheden die hij bood slechts een verleden.
Het water van de Geul verlaat zijn bron, wordt onderweg aangevuld uit vele beekjes en vloeit naar zijn bestemming, waar het bij Itteren de grote stroom van de Maas voedt. Dan is het gedaan.

We blijven hier nog een paar dagen en rijden dan weer naar huis. Dan is ook deze ‘vakantie’ voorbij. Er zijn hier nog wandelingen in overvloed te maken, plekjes te verkennen en te genieten van streek en decembersfeer. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer hier naartoe. Samen.

Zonsopkomst achter de Vijlenerbossen gezien vanuit ons raam.
Alweer een nieuwe dag.

De muziekgeschiedenis laat voor wat in het algemeen wordt aangeduid als klassieke muziek een opeenvolging zien van stijlen, stromingen en tijdperken: Renaissance – Barok – Classicisme – Romantiek – 20e eeuw – eigentijds klassiek. Die laten een ontwikkeling zien van eenvoudig en eenstemmig naar toenemende complexiteit in meerstemmigheid, klankvorming, ritme en harmonie. In de 20e eeuw werd het steeds moeilijker met atonale en seriële muziek, ook wel ervaren als avant-gardistische moeilijkdoenerij.

Sommigen werd dit teveel en als reactie zochten zij hun heil in een minimalistische benadering. Eenvoudige tonale patronen en voortdurende herhalingen en manipulatie ervan (repetitieve muziek) met gebruik van beperkte muzikale grondstoffen. Er zit een achterliggend idee van objectiviteit in. Met het beperken van het aantal basiselementen wordt het proces van het musiceren zelf benadrukt. De muziek drukt alleen zichzelf uit. Vaak staat de motiefherhaling in dienst van een zeer geleidelijk veranderend klankbeeld (procesmuziek).

Minimal music zoals deze stroming werd genoemd, nam afstand van normen uit de Europese muziektraditie. Wars van aan de ene kant de romantische opvatting dat muziek het ego van de componist uitdrukt en anderszins van de strenge toonorganisatie van het serialisme, hebben veel composities een regelmatige puls die in combinatie met de vaak lange speelduur tijdloosheid suggereert. Philip Glass, Steve Reich en Terry Riley zijn de bekendste coryfeeën van deze muziekstroming. En in Nederland was er natuurlijk Simeon ten Holt.

Je zou kunnen denken dat het (kerk)orgel een instrument is dat zich goed leent voor minimalistische stukken, zeker als die ook een spirituele kant hebben. En dan kan ook de vraag opkomen of deze muziek bruikbaar is in kerkdiensten.

CRT_23106

Om daar wegwijs in gemaakt te worden had de KVOK Afdeling Zeeland de Zwolse organist Toon Hagen uitgenodigd. Zaterdagmiddag 12 oktober lieten ruim 20 leden en belangstellenden zich door deze materie gidsen in de Hervormde kerk in Kapelle. Toon Hagen bleek de juiste man hiervoor. Speels, humoristisch en duidelijk bracht hij de merites over op de aanwezige kerkorganisten.

CRT_23084

Om in de sfeer te komen werd begonnen met Clapping Music, een compositie van Steve Reich gebaseerd op simpele faseverschuivingen, die uiteindelijk niet zo simpel uit te voeren bleek door de aanwezigen. Eén ritme met steeds meer variaties. Muzikaal handgeklap in twee groepen met wisselende ritmes gaat duidelijk niet zomaar, à l’improviste, ook als je een ervaren orgelspeler bent. Ritme is de basis van muzikaliteit, is verbonden met je fysiek, je lijf. Ritme-melodie-harmonie geven muziek. We wisten waar we waren.

CRT_23097

Minimal music neemt de tijd. Eeuwigheid is niet de verlenging van de tijd. Het is als een kind dat opgaat in zijn spel en dan los is van tijd. En het is van alle tijden. De Ciaconna van Pachelbel had het al en zo is er meer muziek. Met weinig middelen iets essentieels verklanken. We komen in de buurt.

Er zijn kleurveranderingen en stemmingswisselingen in de voortstromende muziek. Daarin kan de musicus, ook de organist, eigen accenten aanbrengen. In het muziekproces kun je zelf kleur aanbrengen. Een kolk waarbinnen je zelf variëert. Je creëert een wereld, een atmosfeer; het is niet om te gaan ’hallucineren’. Simeon ten Holt wilde alertheid, geen slaap. Het is ook niet alleen maar herhalen. Er wordt een proces in gang gezet voor een staat van bewustzijn.

En dan praktisch: je kunt motiefjes uit een melodie halen en dat groter maken. Of je pakt een ritme. Maar dan niet iets herhalen omdat het zo ’lekker’ is! Je moet een verhaal maken.

Compositorisch was op een gegeven moment alles geprobeerd en toen wilde men terug naar de essentie: minimal music. Arvo Pärt schreef aanvankelijk seriële muziek, hij had alles geprobeerd, ook twaalftoonsmuziek en vond dat hij de essentie was kwijtgeraakt. Hij ging terug naar de muziek van de Middeleeuwen en leerde het gregoriaans kennen. Hij zocht weer de verwondering om vanuit bijna niets opnieuw te leren luisteren. Dat is ook de kern van minimal music.

CRT_23100

In de kerk klinkt vanuit het orgel Pärt’s verstilde Spiegel im Spiegel, een titel die verwijst naar het oneindige beeld in twee tegenover elkaar opgestelde spiegels.

CRT_23103

Andere deelnemers laten minimal music horen van Hagen (Ps 150) en Matter (Ps 65). En ter afsluiting speelt Toon Hagen zijn ”Hope” Fantasie VII n.a.v. motieven uit psalm 43.

Een waardig slot van een boeiende middag.

CRT_23108

In de inleiding tot dit weblog, te vinden onder het label ‘Over’, inmiddels Profiel geheten, ga ik in op de herkomst van de naam Zuiderend. Daar zit enige stamboomaffiniteit achter. Omdat ik alleen schrijf over de stamboom van mijn moeder, zou de indruk kunnen ontstaan dat ik mij niet heb verdiept in de stamboom aan vaders kant. Niets is minder waar. Van die stamboom heb ik gegevens verzameld tot in de Middeleeuwen. Bij de start van dit weblog heb ik ook bedacht dat de resultaten van dit stamboomonderzoek zich ook goed lenen om over te schrijven. Als ik tenminste erin slaag leuke en interessante feiten of verhalen over mijn voorvaderen en -moederen te achterhalen. Dat is wel moeilijker dan het verzamelen van namen, datums en familieverbanden. Veel daarvan is op internet te vinden en het programma My Heritage, dat ik voor het vastleggen van de stambomen gebruik, is daarbij ook behulpzaam door hun ‘Smart Matches’.

Hieronder volgt dan de lijst met voorvaderen aan mijn vader’s kant. Voor alle duidelijkheid: het is een lijst ‘in bewerking’, het is zogezegd permanent onderhanden werk. De onderzoekingen gaan verder, allereerst om ontbrekende gegevens te zoeken, maar ook om verdere aankleding te vinden met verhalen en andere gegevens, zoals woonlocaties, land- en huizenbezit en andere wetenswaardigheden die aan zo’n stamboom kleur geven. Geschiedenis heb ik altijd een leuk vak gevonden en dat geldt des temeer als het je eigen familie betreft, heb ik gemerkt.

Van het geslacht Tempelaar bestaat een fraaie en uitgebreide website. Daaruit wil ik putten om in eerste instantie de gegevens die ik heb met verhalen te omkleden zodat  het verleden gaat leven. Mijn eigen voorvaderen kunnen op die manier mensen van vlees en bloed worden. Die website biedt daarvoor veel informatie die ik in de komende tijd tot mij ga nemen. Daarnaast wil ik ook zelf aanvullend onderzoek doen om specifiek voor mijn eigen voorouders feiten en beelden te verzamelen die mijn stamboom tot een levendig geheel kunnen maken.

Voorvaderen TEMPELAAR

IJan ITEMPELER1320
IIJan IITEMPELAR1340Nuenen
IIIJan IIITEMPELER1368
IVJan (Johannis)TEMPELER1398Helmond
VThomas Jan (Maes)TEMPELAAR1428Aarle
VIJan (Maes)TEMPELER1450Aarle
VIISijmonTEMPELAARS1470Helmond
VIIIJan SijmonTEMPELAARS1518
IXSijmon JanTEMPLAR1542Schiedam
XHermanTEMPELAAR1574
XISimon HermanszTEMPELAAR1608Poortugaal
XIICornelis SimonszTEMPELAAR1645Poortugaal
XIIIMichiel CorneliszTEMPELAAR1671Poortugaal
XIVCornelis MichielszTEMPELAAR1714Poortugaal
XVCornelis CorneliszTEMPELAAR1755Kijfhoek
XVIWillemTEMPELAAR1800Volgerland-Kijfhoek
XVIICornelisTEMPELAAR1831Sandelingen-Ambacht
XVIIIWillemTEMPELAAR1859Zwijndrecht
XIXCornelisTEMPELAAR1882Zwijndrecht
XXWillemTEMPELAAR1917Dordrecht
XXICornelis RiemerTEMPELAAR1946Dordrecht

Met de lijst van moeder’s zijde, de Boersma’s dus, ben ik niet zover, die is aanzienlijk korter. Daar moet nog enig speurwerk voor verricht worden.

Voorvaderen BOERSMA

 Hart AndriesBOERSMA1698Donkerbroek
 Sjoerd HartsBOERSMA1743Surhuisterveen
 Hart SjoerdsBOERSMA1780Twijzel
 Jelke HartsBOERSMA1833Twijzel
 Hessel JelkesBOERSMA1866Drogeham
 RiemerBOERSMA1893Drachten
 Trijntje (moeder)BOERSMA1920Drachten
 Cornelis RiemerTEMPELAAR1946Dordrecht

Overigens ga ik nog nadenken over de titel ‘Over’ van het label waaronder de beschrijving en achtergrond van dit weblog en de eigenaar staan. Het is natuurlijk de gemakkelijke vertaling van ‘About’ waarmee dergelijke weblogs zijn opgezet vanuit hun Engelstalige oorsprong. In het Engels is het misschien een gebruikelijke benaming, in het Nederlands vind ik het eigenlijk niet lekker klinken. ‘Over mij’ is wel duidelijk maar staat mij niet zo aan en dekt ook de lading niet. Er moet nog wel iets over mijzelf in komen om de lezer enigszins te laten weten met wie men van doen heeft. Dus dat wordt nog nadenken over een profiel.

CRT_6490
Reeweg Oost 37 in Dordrecht. Het huisje met de trapgevel is door mijn grootouders Cornelis Tempelaar en Maria Stijntje de Vormer in 1904, het jaar van hun huwelijk, gekocht. Zij hebben er tot aan hun dood gewoond. Tegenwoordig is het onderdeel van de winkel van Günther Brilmode.

We landden dus in Voorstonden op Landschapscamping ’t Lentinck. Waarom het landschapscamping heet is mij niet duidelijk. De meeste campings liggen in het landschap, stadscampings zijn de uitzondering. Een punt kan zijn dat volgens hun website de camping in een zogenoemde landgoederenzone ligt. Dit is een gebied waarin zich, min of meer aaneengesloten, verscheidene historische landgoederen en buitenplaatsen bevinden. Kenmerkend is de samenhangende structuur van landhuizen, geometrische lanenstelsels, grootschalige landschapsparken, boerenerven, akkers, weiden en bosgebied.

CRT_22581

Verder lezen

Deze reis is niet alleen bedoeld om er weer opuit te gaan na de lange periode van gedwongen thuiszitten door de ernstige ziekten die ons overkwamen. Meer dan een jaar zonder trektocht met de caravan is iets wat moest worden geaccepteerd, de situatie was nu eenmaal zo, maar de vrijheid om te zwerven, landschappen en steden te ontdekken en te genieten van natuurschoon, de knusheid van het huisje op wielen, het werd node gemist. Des te fijner is het dat we samen, (over)levend en wel, de kar weer konden gaan trekken op weg naar de horizonten die we verlangden.

CRT_22184

Friesland: melkenstijd bij de overburen

Verder lezen

Van Giessenburg reden we naar het noorden van Drenthe. Camping Landgoed Tolhek was de bestemming en we krijgen daar een plek op de enige kampeerweide die ze hebben. De rest van de camping bestaat uit grote mooie afgeschermde plaatsen. Die zijn allemaal gedeeltelijk of geheel bezet of gereserveerd in de periode dat wij op deze camping willen staan en omdat reserveren niet onze gewoonte is, moeten we het ermee doen. Dat klinkt negatief, echter ook dit grasveld is een prima kampeerplek.

Camping Landgoed Tolhek in Anderen

De eerste dagen staan we er alleen, gedurende het weekeinde van Hemelvaart is het vol en ook dan is het er goed want de plaatsen op het veld zijn ruim, de dagen erna waren we er met twee andere caravans.

Camping Landgoed Tolhek is gevestig op een landgoed met een lange historie. In 1633 werd door de Gedeputeerde Staten der Landschap Drenthe voorgesteld om tol heffen over de Drentsche Aa, overgang Anderen-Rolde. In 1805 kwam hier een tolhek bij toen de pachter van de tol bij het bestuur klaagde dat verschillende personen uit nabij gelegen plaatsen weigerden tol te betalen. Hem werd toen geadviseerd een ‘slaghekke’ te plaatsen.

Camping Landgoed Tolhek in Anderen – Landbouwwerktuig of kunst?

Begin 1900 begon de familie van de huidige eigenaren op het Tolhek met het ontginnen van heidevelden ten behoeve van de landbouw. Dit groeide uit tot een landbouwbedrijf gericht op pootaardappelen. Doordat aardappelmoeheid de teelt in de omgeving moeilijk maakte, is de familie Speulman in 1995 de camping gestart op een kerstbomenveldje achter de boerderij. Nog wat later is het geheel omgevormd naar een landgoed waarbij 6 hectare bos is aangeplant.

Camping Landgoed Tolhek in Anderen  –  Net een kerstbomenbos

Dat bos bestaat vrijwel geheel uit sparren en wordt goed beheerd. Het is samengesteld uit bomen van alle leeftijden en hoogten, van jonge aanplant tot enorme bomen van het formaat dat in december overal op marktpleinen ontworteld staat te sterven voor onze behoefte aan sfeer en licht rond Geboortefeest, Zonnewende en Jaarwisseling.
We kamperen dus in een prachtig kerstbomenbos met zeer ruime omgroeide plaatsen. Aan de rand is er een bijzondere vakantiewoning in de vorm van een boomhut, van alle hedendaags verlangd comfort voorzien.

Boomhut

Camping Landgoed Tolhek – Boomhut

Eén van de boeiende elementen van Drenthe is dat, naast het vele natuurschoon, er zoveel zichtbaar is geworden en ook nog zichtbaar is van oude culturen en oude landschappen. Zo ligt camping Landgoed Tolhoek vlakbij het kleine dorp Anderen. Daar zijn stenen vuistbijlen gevonden uit 60.000 v. Chr. Het zijn de oudste bewijzen van bewoning in Drenthe.

CRT_22127

Van spoortracé naar Pieterpad

Aan de noordkant van de camping loopt het vroegere tracé van de spoorlijn van Assen via Gasselternijveen naar Stadskanaal. Wegens gebrek aan klandizie is de spoorlijn midden jaren ’70 van de vorige eeuw opgeheven. Rails en bielzen zijn verwijderd en verkocht, het talud is gebleven. Dat is nu wandelpad en onderdeel van het Pieterpad.

Stukje restant spoorrails in het asfalt van de Koelandsdijk. Je kunt zo mooi wandelen, rechtdoor naar Rolde.

Over dat wandelpad kom je richting Rolde in het beekdalgebied van het Rolderdiep. Deze natuurgebieden in Drenthe zijn in de afgelopen decennia zoveel mogelijk hersteld naar hun oorspronkelijke voorkomen en hebben enorm gewonnen aan natuurwaarde. Het Rolderdiep behoort tot het Nationaal Landschap Drentsche Aa. Deze beek is een van de weinige in Nederland waarvan de loop nauwelijks door de mens is beïnvloed, al hebben hier grote delen van het gebied ruilverkaveling en ontwatering ondergaan om de landbouw efficiënter te kunnen laten verlopen. Het gebied is rijk aan schilderachtige esdorpen met hun Saksische boerderijen. Het geldt als het best bewaarde beekdallandschap van West-Europa en in Nederland is het in 2002, samen met het Limburgse Geuldal, uitgeroepen tot mooiste landschap van Nederland.

Het Rolderdiep in zijn beekdal. Linkse bomenrij is de afgrenzing met het Balloërveld

Doorkijkje vanaf de bomenrij aan de oostzijde van het Balloërveld op het beekdallandschap Drentsche Aa / Rolderdiep. Opvallend is het grote aantal dode bomen dat ik zag evenals veel bomen die heel slecht in blad zijn gekomen.

Westelijk van het beekdal van het Rolderdiep en pal ten noorden van Rolde ligt het Balloërveld, een hoger gelegen heideveld tussen de beekdalen van het Rolderdiep en het Looner Diep. Een prachtig natuurgebied doorkruist met eeuwenoude zandwegen en waar resten zijn gevonden van bewoning tot in de Steentijd toe. Daarvan getuigen nog de grafheuvels die her en der zichtbaar zijn.

Aan de rand van het Ballooërveld

Zandweg op het Balloërveld, een gebied om heerlijk te dwalen.

CRT_22132 1

Balloërveld – grafheuvel. Links steekt de kerktoren van Rolde boven de bomen uit.

Oude eik met grafheuvel

Balloërveld – oude eik die slecht in het blad zit. Op de achtergrond een grafheuvel.

Rolde is een dorp ten oosten van Assen, gelegen op de Rolderrug, een ongeveer 60 kilometer lange smalle hoger gelegen rug van ongeveer 60 kilometer in de provincies Drenthe en Groningen. Ook het Balloërveld ligt op deze zandrug. Rolde is oorspronkelijk een esdorp en heeft ook diverse brinken.

Ballooërkuil

Ballooërkuil

De oorspronkelijke rechtspraak vond plaats rondom Rolde, zoals in de Balloërkuil. Deze kuil zou de plek zijn geweest waar de Drenten in vroeger tijden vergaderingen hielden. Hier zou in de middeleeuwen de Etstoel, het hoogste rechtscollege van de provincie Drenthe, hebben rechtgesproken. De kuil zou omgeven zijn geweest door aarden zitplaatsen. In de 17e eeuw werd de plek gebruikt om kadavers te dumpen en had de vermeende  vergaderplek zijn functie kennelijk al verloren. De huidige Ballooërkuil is een laagte in een jonge zandverstuiving en zeker niet de plaats waar in het verleden recht gesproken werd. Vreemd is dat geen enkel archief de kuil noemt als vergaderplaats. Het is aannemelijk dat de rechtspraak in Balloo in een gebouw plaatsvond.
Als argeloze toerist in de kuil staande ging bij mij de fantasie aan de gang om te proberen je in te denken hoe dat er honderden jaren geleden aan toe zou hebben kunnen gaan, met volk op die aarden banken, als in een soort amfitheater. Ik vond de kuil toch wel een bezoekje waard.

Voormalig stationsgebouw in Rolde

Voormalig stationsgebouw in Rolde

Nog even over die opgeheven spoorlijn waar ik hierboven over schreef: het voormalige stationsgebouw van Rolde is nu in gebruik als woonhuis.

Rolde kerktoren

Rolde heeft een kerktoren die van ver te zien is, behorend bij de gotische Jacobuskerk die dateert uit 1427. Het was een baken voor reizigers tussen de stad Groningen en Coevorden en voor dolenden op het Balloërveld. De vele middeleeuwse karrensporen op het Balloërveld wijzen allemaal naar de toren van Rolde.

Rolde Jacobuskerk

De Jacobuskerk met de oude begraafplaats. Hierachter zijn nog twee veel oudere begraafplaatsen te zien: de hunebedden van Rolde.

 

Rolde orgel Jacobuskerk

Het orgel in de Jacobuskerk is omstreeks 1820 gebouwd. De herkomst is onduidelijk. In 1847 werd het orgel aan de kerk geschonken door de toenmalige predikant(!). Het werd in dat jaar door H.J. Langendijk, in opdracht van Petrus van Oeckelen, in de kerk geplaatst. Na diverse restauraties en ingrepen is het orgel in 2013 gerestaureerd door de firma Mense Ruiter en is daarbij zoveel mogelijk teruggebracht tot zijn oorspronkelijke karakter. Het instrument heeft twee manualen, een vrij pedaal en 23 registers.
De kerk van Rolde is open voor bezoek en dus maakte ik er een foto van het orgel. Je bent orgelliefhebber of je bent het niet.

Achter de kerk en de oude begraafplaats bevinden zich twee hunebedden, resten van prehistorische grafkamers daterend uit 3350 tot 3050 v. Chr. Het is altijd indrukwekkend om deze monumenten uit een oude cultuur te zien.

CRT_22183

Nieuwsgierig was ik naar de situatie van het boerderijtje van mijn grootouders Riemer Boersma en Antje van der Meer aan het Zuiderend bij Drachten. Zij woonden daar tot 1930 toen het hele gezin met vier dochters, waaronder mijn moeder, en een zoon verhuisde naar de Hoeksche Waard. Mijn opa zag geen heil in verder ploeteren in het zompige veengebied en zocht een nieuw begin om een beter leven op te bouwen. Na de Hoeksche Waard vonden ze hun definitieve plek aan de Haaswijkweg in Dubbeldam.

Nu we min of meer in de buurt van Drachten waren, zijn we er op een mooie dag heengereden. Het huisje staat er nog, meer vervallen en verwaarloosd dan in 2012 toen ik er al eens had gekeken. Het kan niet anders of het is geen lang leven meer beschoren. Het schijnt nog bewoond te zijn, ondanks dat zo op het oog het stadium ‘krot’ niet ver weg zal zijn. Of misschien mag je het zo al wel noemen.

Zuiderend 70

Als je denkt aan de situatie daar op de vochtige veengronden in de jaren 1920-1930, waar kleine boerenbedrijfjes met een paar koeien in slechte omstandigheden leefden, en je rijdt er nu langs prachtige villa’s op ruime kavels, rijkdom en welvaart uitstralend, dan word je je bewust welke metamorfose dit gebied en in feite ons land heeft ondergaan. Dan begrijp je ook de onvrede niet die op dit moment door Nederland gaat en ook daarbuiten. Het zal wel met contemporaine relativiteit te maken hebben dat de maatschappelijke protesten niet van de lucht zijn. De enorme inkomenskloof die er in de laatste decennia niet minder op geworden is stelt een eeuw met grote vooruitgang in de beleving van veel mensen in een ander licht.

Nieuwbouw bij de buren illustreert 100 jaar vooruitgang.

Op de terugweg namen we een andere route dan de rechtstreekse en kwamen zo in Veenhuizen, de grote strafkolonie van Nederland. In 1818 opgericht voor de opvang van wezen, bedelaars en landlopers in een aantal gestichten, werd in 1859 omgevormd tot strafkolonie. De oude gestichten zijn deels gesloopt en vervangen door de Penitentiaire Inrichtingen Norgerhaven en Esserheem. In het nog bestaande Tweede Gesticht bevindt zich het gevangenismuseum. We hebben er even rondgekeken zonder er naar binnen te gaan. Een gevangenismuseum is iets voor een druilerige dag en dat was het niet.

Veenhuizen gevangenismuseum

Verder rijdend passeren we nog het Fochteloërveen, een bijzonder natuurgebied op de grens van Friesland en Drenthe, dat zeker een bezoek waard is, een wandeling op een mooie dag. Dat was het wel, maar reeds te ver verstreken daarvoor.
Er is nog veel te zien en te doen in Drenthe. Dat bewaren we voor een volgende keer.

Gisteren zijn we verder gegaan op onze reis door Nederland. De bestemming werd een camping in Gaasterland.

Toen ik met pensioen ging, stopte ik met werken. Dat is de activiteit die een groot deel van de dag in beslag nam en waarvoor ik werd betaald. Dat werk werd eenmaal per jaar voor een paar weken onderbroken voor een andere dagbesteding: vakantie. Daarna keerde ik weer terug naar het werk tot de volgende vakantie. Zo ging dat 40 jaar lang.
Ik heb altijd met veel plezier gewerkt en vond de vakantie wel eens een hinderlijke verstoring van het dagelijkse ritme, maar eenmaal weg bleek het toch wel fijn te zijn en ook wel nodig. Om je eens een paar weken volledig aan vrouw en kinderen te wijden en leuke dingen met elkaar te doen. En tot rust te komen op de camping, comfortabel gezeten onder de luifel van de tent en later de caravan.
Na de pensionering veranderde dat patroon drastisch. Wel bezigheden, soms ook met (vrijwillig aangegane) verplichtingen, maar géén werk, geen baas met afspraken over deadlines. In deze totale vrijheid heb je eigenlijk altijd vakantie. Als dan toch de behoefte opkomt om een paar weken weg te gaan, als de caravan nodig ergens in Europa op een grasveld gezet moet worden, noem je dan de onderbreking van de altijddurende vakantie nog vakantie? Ik zou zeggen van niet want in feite ga je het niet-werken ergens anders voortzetten. Er wordt niets onderbroken, je gaat alleen van plaats veranderen. Je gaat reizen, zolang als je wilt en wanneer je wilt.
Als je allebei ruim anderhalf jaar wegens ernstige gezondheidsproblemen aan huis gebonden bent geweest en het gaat weer beter, komt toch het verlangen op om er dan maar weer eens opuit te gaan. Het leven van een kluizenaar blijkt ook niet alles. De caravan komt uit de stalling, krijgt een onderhoudsbeurt en wordt geladen, de auto krijgt een beurt en dan is het zover: we gaan weer reizen.
Het wordt geen grote Europese reis, naar Hongarije, Denemarken of Tsjechië zoals we al eens gedaan hebben. Of naar Spanje zoals we van plan waren. De bestemmingen liggen in Nederland, een binnenlandse tocht om de kampeerdraad voorzichtig op te pakken en te zien hoe dat met onze veranderde condities gaat.

Camping Slingeland bij Giessenburg

Camping Slingeland bij Giessenburg

Zo vertrokken we op 15 mei naar onze eerste pleisterplaats. Dat is camping Slingeland bij Giessenburg in de zuidoosthoek van de Alblasserwaard.

CRT_21888

De imposante populieren aan het eind van het kampeerveld

Ach die Alblasserwaard, voor mij als geboren en getogen Dordtenaar heel bekend terrein. Hoeveel kilometers heb ik hier wel gefietst, vanaf mijn jeugd  op een oud barrel van een schoolfiets tot in de laatste jaren op mijn racefiets. Langs idyllische riviertjes als de Alblas/Graafstroom en de Giessen, de molens van Kinderdijk en over de hoge Lekdijk bij Ameide en Groot-Ammers. En ooit heb ik er de Molentocht geschaatst, lang geleden, midden jaren ’90 toen Alblas en Graafstroom bedekt waren met ijs dat massa’s mensen kon dragen. Vrijwel ongetraind voltooide ik de 25 km met bloed in de vacht van mijn Viking schaatsen.
Van de hartdokter mag ik niet meer op de racefiets rijden of andere pittige duursporten doen. Met die beperking hier in de Alblasserwaard zitten doet een beetje extra pijn. Mijn karretje moet ik verkopen. Ik ben er nog niet klaar mee.

CRT_21893

CRT_21899

Nu zijn we terug op camping Slingeland, een paar kilometer van Giessenburg en gelegen bij de Giessen. Een door struiken en wat bomen omgeven weiland in een weids veenweidelandschap. Aan het eind van het veld drie imposante meer dan 50 jaar oude populieren. Kwakende kikkers in de sloot, koeien en schapen als buren, klepperende ooievaars verderop, het is hier mooi en heerlijk en vooral rustgevend. Een jaar of vijf geleden waren we hier ook en de herinnering aan rust en ruimte klopt helemaal.

Giessenburg, het riviertje de Giessen en de Hervormde kerk

Giessenburg, het riviertje de Giessen en de Hervormde kerk

Giessenburg is een dorp aan de Giessen dat zijn naam ontleende aan de burcht die hier van 1411 tot rond 1800 heeft gestaan. De Hervormde kerk uit de 15e eeuw domineert het dorp; verder zijn er in het land rondom het dorp veel boerderijen die op de monumentenlijst staan.

CRT_22003

Er komt wat bezoek uit Dordrecht, we gaan er naar het verjaardagsfeestje van zoon en schoondochter en de broer van Ans komt langs, op de fiets uit Hulshorst en op weg naar Nieuwpoort in België om van daaruit de Frontlijnroute naar Basel te gaan fietsen. Zijn tent kan naast de caravan staan.

CRT_21939

Op de boot naar Woudrichem. In de verte de Merwedebrug bij Gorinchem en rechts nog net zichtbaar de toren van de Grote Kerk

CRT_21943

De kade van Woudrichem

We gaan met zijn drieën een dagje op stap met Woudrichem als bestemming. Met de auto naar Gorinchem en per veerboot naar het historische vestingstadje aan de Afgedamde Maas. Een ontspannen wandeling voert ons eerst door de straten en vervolgens over de vestingwallen.

Woudrichem, Sint-Martinuskerk

Woudrichem, Sint-Martinuskerk

Jan Claesen de trompetter; op de achtergrond een huis met een Dordtse gevel

Jan Claesen de trompetter; op de achtergrond een huis met een Dordtse gevel

Daarbij passeren we het beeld van Jan Claesen. Volgens een overlevering was Jan Claesen (†1634) een trompetter in het leger van Frederik Hendrik (1584 -1647) en gaf hij later met zijn vrouw Katrijn poppenkastvoorstellingen. Naar aanleiding hiervan ontstond het lied “Jan Klaassen de Trompetter” van Rob de Nijs, dat in 1973 populair was. Het graf van deze trompetter wordt thans in Andel aangewezen. Het beeld in Woudrichem is een cadeautje van de Rotary ter verfraaiing van de vesting.

Jan Klaasen was trompetter in het leger van de prins
Hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel
En hij had geen geld en hij was geen held
En hij hield niet van het krijgsgeweld
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel

Woudrichem vestingwerken met stellingmolen Nooit Gedagt

Vestingwerken met stellingmolen Nooit Gedagt

Na de lunch bij Schering & Inslag wachten we op de vestingwal op de veerboot terwijl we genieten van het prachtige uitzicht op de Historische Haven en de rivier.

Woudrichem Historische Haven

Historische Haven

CRT_21979

Uitzicht vanaf de vestingwal op de ingang van de Historische Haven, de Afgedamde Maas en daarachter de Merwede

Terug in Gorinchem lopen we naar de auto en bekijken onderwijl in het plantsoen aan de rivier (Park buiten de Waterpoort) een paar kunstwerken.

Gorinchem, H.M. van Randwijk monument

Gorinchem, Ans bij het H.M. van Randwijk monument

Er is onder andere een monument ter gedachtenis aan H.M. Van Randwijk, in 1909 geboren in Gorinchem, verzetsman, journalist, schrijver en dichter. Hij was een verzetsleider en mede-oprichter van Vrij Nederland. Op het monument staan zijn beroemde dichtregels

Een volk dat voor tirannen zwicht,
zal meer dan lijf en goed verliezen,
dan dooft het licht…

Deze regels hebben nog niets aan zeggingskracht verloren. In toenemende mate worden, ook in landen van de EU, de regels van de rechtsstaat geweld aangedaan. Het vrije woord moet inbinden, de pers wordt gemuilkorfd of verdacht gemaakt, de rechterlijke macht wordt gelijkgeschakeld, corruptie en nepotisme kunnen bloeien. En dat óók met democratisch verworven legitimiteit, dat is het zorgelijke. Volkeren zwichten nog steeds voor tirannen…

Broer en zus aan het ontbijt

JanJaap vertrekt

De wereldfietser gaat weer verder

De volgende dag nemen we na een zonnig ontbijt afscheid van onze wereldfietser en genieten nog een paar dagen van de rust in dit landschap en breken dan de voortent af als voorbereiding op het komende vertrek naar de volgende bestemming.

Giessenburg, Overslingeland

Giessenburg, Overslingeland